Glossary #Tag

Click here for basic information on Glossary

 

 

Glossary can be described as a kind of "Dictionary" for questions around Lightweight Membrane Structures. Definitions are based on work of Partners and organisations like the TensiNet. We welcome everyone to discuss and to develop furhter the Glossary. High quality Lightweight Membrane Structures is our goal.

 

#TAG describes the physical property of an object. The #TAG technology is used in Formfinder 5.0 to address information in real time on your 3D model and to communicate in real time with project partners. More information will be soon available.

Please be aware that we are in BETA phase and we look forward to your comment.

 


Filter

#TAG

Reset

Filter by

Adaptable Structure

 

Class of structure which may be reconfigured, either at installation, or during use. Adaptable Structures are often composed of standard modules.

 

Adaptive Struktur

 

Struktur, die entweder während der Installation oder während des Gebrauchs angepasst werden kann. Adaptive Strukturen werden oft mit Standard Modulen umgesetzt. 

 

Adattativo struttura

 

Struttura che può essere regolata, sia durante l'installazione o durante l'uso. Strutture adattative sono spesso implementate con moduli standard.

 

Estructura adaptativa

 

Esructura adaptativa es la que puede cambiar su configuracion geometrica durante el montaje o su vida util. Usualmente son compuestas de elementos modulares.

 

адаптивные конструкции

 

Категория сооружений, которые могут быть модифицированы в процессе инсталляции или во время эксплуатации. Адаптивные сооружения часто собираются на основе стандартных модулей.

 

التصمم المعتمد

 

 فئة الهيكل المكونه سواء  عند التثييت او خلال الاستخدام الهياكل المعتمده مؤلفه من هياكل قياسيه.

 

Adaptabilní konstrukce

 

Konstrukce se schopností přizpůsobit se, ve fázi instalace nebo v průběhu užívání. Tyto konstrukce jsou často složeny ze standardních modulů.

 

Adaptálható szerkezet

 

Olyan szerkezeti osztály, amely módosítható, akár a telepítéskor, akár a használat során. Az adaptálható szerkezetek gyakran szabványos modulokból épülnek fel.

 

Image content: Velden Gemonaplatz

Link to project

 

Anisotropic materials do have different characteristics in different directions.

 

Anisotropie

 

 

 

Анизотропный

 

Анизотропные материалы имеют различные физические характеристики в разных осевых направлениях. Например, ткань вдоль рулона тянется хуже, чем поперек.

 

متباين

 

 

 

Anizotropní

 

Materiály, které mají v různých směrech různé vlastnosti (u membrán jsou to odlišné vlastnosti ve směru osnovy a útku)

 

 

Expresión que comúnmente se refiere a todo aquel componente estructural cuyo volumen es significativamente más largo en uno de los tres ejes axiales principales. Incluyen dentro de ésta definición a los puntales, los amarres algunas vigas y algunos marcos

 

Осевой структурный компонент

 

Термин, используемый для обозначения тех структурных компонентов, чьи габариты в одном из трех измерений значительно превышают остальные два. К осевым структурным компонентам можно отнести отнести системы взаимосвязанных структурных элементов. Структурные компоненты могут быть расчленены на отдельные структурные элементы.

 

مكون الهيكل المحوريه

 

يستخدم للتعبير عن جميع المكونات الهيكليه والتي اطراف حجمها اكبر بوضوحوح في احد الاتجاهات الثلاثه الرئيسيه.وتشمل الدعامات والاربطه وبعض الحزم.  

 

Osový konstrukční komponent

 

Název používaný pro konstrukční elementy, jejichž hmota mnohonásobně převažuje v jednom ze tří hlavních směrů osového souřadnicového systému. Jsou to např. vzpěry, táhla a některé sloupy či rámy.

 

Axiális szerkezeti elem

 

Az axiális szerkezeti komponenseket magába foglaló végeselemek

 

Componente Estructural Axial

 

Un elemento finito que se usa para representar un Componente Axial Estructural

 

 

A finite element used to represent an Axial Structural Component.

 

Осевой структурный элемент

 

Конечный элемент, представляющий в системе с другим подобным элементом или с множеством подобных элементов осевой структурный компонент. Любая структура может быть представлена в виде набора структурных элементов. При этом элементы не могут быть представлены еще более мелкими частями.
Бывают стержневые, плоскостные и объемные структурные элементы.

 

وحدة الهيكل المحوريه

 

  وحده محدده تستخدم لتمثيل مكون وحدة الهيكل المحوريه . 

 

Osový konstrukční element

 

Konečný element, reprezentující osový konstrukční komponent

 

Elemente Estructural Axial

 

Un elemento finito que se usa para representar un Componente Axial Estructural

 

 

Coated Textiles are composed of a woven base cloth and a coating eg. Polyester/PVC or Glass/PTFE. New materials are PVDF, Silicone or others. ePTFE membranes are often used for flexible and retractable structures.

 

Базовое плетение

 

Технические мембранные материалы состоят из плетенной базовой основы и защитного покрытия.
Соответственно Полиэстерное плетение + ПВХ покрытие или Стекловолоконное плетение + ПФТЕ покрытие.
Современные новые типы мембранных материалов - с ПВДФ и Силиконовыми покрытиями.

 

قماش القاعده

 

 لاحظ المنسوج المغطى .

 

Základní Vrstva

 

Potažené textílie se skládají ze základu z tkaniny a pokrytí, jako je Polyester/PVC nebo Sklo/PTFE. Novými materiály jsou PVDF, Silikon nebo jiné. ePTFE membrány se často používají pro flexibilní a zatahovací konstrukce.

 

Alap szövet

 

A műszaki textíliák alapja

rendszerint Poliészter, Üvegszál vagy Teflonszálból készült szövet

 

 

see Boundary or Edge (term "border"is rather used to describe the seperation of a landscape eg. two countries)

 

Grenze

 

 

 

Граница, край

 

Граница, край, ограничение - понятия синонимичны. Могут применяться как для обозначения граничных условий для определения формы мембранной конструкции, как растянутой поверхности, так и для описания отдельного фрагмента конструкции или краевого участка.

 

اطراف

 

انظرالاطراف 

 

Rozhraní

 

Rozhraní materiálu, hranice, hrana.

 

Perem, határ

 

lásd a Határt vagy perem (a "határ" kifejezés

inkább egy táj elválasztásának leírására szolgál, pl. két ország)

 

 

The traditional sailmaking expression used for a keder textile boundary.

 

Keder

 

 

 

Кедер

 

традиционное название типа оформления края тектстильного полотна для закрепления. Имеет вид утолщения края для заправки в профиль или фиксации под прижимной пластиной.

 

حبل البرغي

 

التعبير عمل الشراع التقليدي المستخدم لاطراف keder  والنسيج .

 

Keder

 

Tradiční výraz pro řešení okraje - kedr v textílii.

 

 

In the context of lightweight structures the term biaxial is typically used in connection with the elastic behaviour of the membrane surfaces. Biaxial membrane stresses are measured using biaxial material tests. In some cases uniaxial tests are also performed.

 

Двухосный

 

часто термин используется в области мембранных конструкций в применении к эластичной работе мембранного материала поверхности кровли. Например, двухосные напряжения в материале мембраны замеряются так называемым биаксиальными тестами на разрыв. К слову, в некоторых случаях проводятся внеосевые тесты на разрыв.

 

المحور الثنائي

 

في سياق هياكل خفيفة الوزن يستخدم تعبيرذو محورين  عادة  مع السلوك المرن  لاسطح الاغطيه. يتم قياس الضغوط لغطاء ذو محورين باستخدام اختبارات المواد ذو محورين. في بعض الحالات يتم إجراء اختبارات ذو محورين أيضا .

 

Biaxiální

 

V context lehkých konstrukcí je termín biaxiální užíván ve vztahu k pružnému chování membránových povrchů. Biaxiální napětí v membráně se měří pomocí biaxiálního testu.

 

Biaxial

 

En el contexto de estructuras livianas, éste termino típicamente se usa al referirse a la elasticidad de la membrana. Membranas biaxiales se miden con pruebas de material biaxiales, en algunos casos se usan pruebas uniaxiales.

 

 

The terms Boundary and Border are synonomously used to refer to both the complete boundaries of tensile surface structural components, as well as the individual boundary sections.

 

Граница, край

 

см. Border

Граница, край, ограничение - понятия синонимичны. Могут применяться как для обозначения граничных условий для определения формы мембранной конструкции, как растянутой поверхности, так и для описания отдельного фрагмента конструкции или краевого участка.

 

الحافه

 

تعبيرا الاطراف والحافه تسخدم مرادفا للتعبير عن كلا الاطراف المكتمله لسطح الهيكل المشدوده ,كذلك مقاطع الاطراف المفرده.

 

Hranice, Okraj

 

Okraj membránové konstrukce resp. její okrajová část.

 

Peremek

 

A perem kifejezés alatt  a feszített felület összes külső határvonalát, valamint az egyes szakaszokat értjük.

 

Borde

 

Se refiere tanto a el perímetro de toda la superficie estructural, como a cada sección individual.

 

 

One of the two main classes of architectural membrane structures. Unlike pneumatic structures where prestress is introduced by air pressure, boundary tensioned membrane structures are prestressed by the location of the boundary.

 

Натяжная мембранная конструкция

 

один из двух основных видов мембранных сооружений. В отличие от пневмосооружений, в которых преднатяг осуществляется засчет внутреннего давления воздуха, в натяжных мембранных конструкциях преднатяг осуществляется за счет перемещения краев полотна.

 

الهيكل

 

احدى القسمسن الرئيسيين لاغطية الهياكل المعماريه لاتشبه الهياكل الهوائيه حيث الشد الاولي يتكون بضغط الهواء,شد اغطية جدران الهيكل تجهد اولا بموقع الاطراف.

 

Konstrukce vypnutá po obvodu

 

Výsledného tvaru embránové konstrukce docíleno vypnutím po jejím obvodu,

 

Peremfeszített membránszerkezet

 

A feszített membránszerkezetek két fő osztályának egyike. A

pneumatikus szerkezetektől eltérően, ahol az előfeszítést légnyomással vezetik

be, a mechanikusan feszített membránszerkezeteket a peremeinél fogva feszítik.

 

Catenary

 

The pure geometrically defined shape of a cable or chain hanging under self weight only. Sometimes the expression is, loosely, used to describe any flexible boundary or funicular shape.

 

Катенар

 

геометрическая форма провисающего под собственным весом троса или цепи. Иногда такое название используют для описания контурного края мембраны или же формы провиса фуникулерного подъемника.

 

السلك المعلق

 

التعبير الهندسي لشكل الكابل او السلسله المعلقه تحت تاثير وزنها فقط. احيانا التعبير قليلا مايستخدم لوصف الجدران المرنه او شكل السلك المعلق.

 

Řetězovka

 

Čistě geometricky definovaný tvar kabelu nebo řetězu visící pouze pod vlastní hmotností.

 

Láncgörbe (kötélgörbe)

 

A láncgörbe (kötélgörbe) a két végénél felfüggesztett lánc (kötél) saját súlya alatt felvett tisztán geometriailag meghatározott alakja. A kifejezést a rugalmas peremek (sátor peremek) leírásánal is alkalmazzák

 

Catenaria

 

Que forma una cadena, cuerda o cosa semejante suspendida entre dos puntos que no están en la misma vertical. Tan bien se usa cómo término general para describir cualquier límite flexible o forma funicular.

 

Image content: Chain hanging model by Ales Vanek

 

Although the term cloth is often used to mean textile material, it usually refers to the individual pieces of membrane material from which the panels of textile structure fields are fabricated.

 

Лоскут

 

хотя термин "лоскут" часто используется для названия текстильного материала, он, как правило, относится к отдельной детали из полимерного материала, которая входит в состав мембранного полотна.

 

القماش

 

بالرغم من ان مصطلح القماش يشير الى المنسوجات, فهو عادة يشير الى مواد الاغطيه الفرعيه والتي تصنع منها الواح الهيكل المنسوج.

 

Tkanina

 

Individuální kusy membrány, ze které jsou dále vyráběny střihové plány a finální plachta.

 

 

Coating eg. Polyester/PVC or Glass/PTFE. New materials are PVDF, Silicone, ePTFE.

 

Beschriftung

 

 

 

Защитный слой

 

Защитный слой - см. Технический текстиль с защитным слоем (Coated Textile)

 

Kaplama

 

 

 

التغليف

 

انظر المنسوجات المفلفه

 

Povlak

 

Např. Polyesterová vlákna se potahují PVC nebo skleněná vlákna PTFE. Novými materiály jsou PVDF, Silikon.

 

Bevonat

 

A műszaki textíliák védő

bevonata pl. Poliészterszövet / PVC vagy Üvegszövet / PTFE (teflon). Új

anyagok PVDF, szilikon, ePTFE.

 

Cubrimiento

 

(textil)

 

 

Unlike most air Supported structures which have constant internal pressure, Closed Cell Pneumatic Structures have constant, or close to constant, volume. Accordingly internal pressure varies under applied load.

 

هياكل الخليه المتقاربه

 

خلافا لمعظم الهياكل المدعومه بالهواء والتي لها ضغط داخلي ثابت , هياكل الخليه المتقاربه لديها حجم ثابت تقريبا . توافقا مع مع تغير الضغط تحت الحمل.

 

Uzavřená "buněčná" konstrukce

 

Konstrukce podobná většině vzduchem podporovaných konstrukcí se stálým vnitřním tlakem. Aplikovné zatížení se liší v souladu s vnitřním tlakem.

 

 

The process of reducing the size of Cutting Patterns so as to introduce the desired level of Prestress. It is usual to perform non-uniform Compensation with the level of Compensation reduced close to the Field Boundary. When this reduction is performed as an additional step, rather than as part of a single Compensation procedure, it is termed Decompensation.

 

Kompensation

 

 

 

Компенсационное масштабирование (КМ)

 

процедура уменьшения размеров раскройных контуров с целью обеспечения уровня предварительного натяжения. Обычно производят одностороннее компенсационное масштабирование, когда степень компенсационное масштабирования уменьшается с приближением к границе поверхности. В том случае, если подобное уменьшение степени компесационного масштабирования осуществляется как дополнительная процедура после КМ, а не как часть единого алгоримта КМ, его называют так же декомпенсационным масштабированием.

 

التعويض

 

عملية تخفيض حجم قطع الانماط  وذلك لتقديم المستوى المطلوب من الاجهاد المسبق.في العاده تكون التعويض الغير منتظم مع مستوى التعويض قليلا قرب جدار المجال.عندما يكون هذا التقليل كخطوه اضافيه كبديل عن عملية التعويض المفرده. وهذا يسمى عدم التعويض.

 

Kompenzace

 

Proces redukování velikosti střihových plánů v souladu se zajištěním požadované hodnoty předpětí.

 

Zsugorítás

 

A szabásminták

méretének csökkentése a kívánt előfeszítés szint elérésének érdekében. 

 

Compensación

 

El proceso de reducir el tamaño del Patrón de Corte para introducir el nivel deseado de Pre-Tensión.  Típicamente se efectúa una Compensación  no uniforme con un nivel de Compensación reducido hasta estar cercano al Límite de Campo. Cuando se hace dicha reducción como un paso adicional, en vez de ser parte del procedimiento de Compensación, se le llama Decompensación.

 

 

A prefabricated physical object from which a structure is assembled.

 

Компонент

 

предфабрикованное изделие, входящее в состав строящейся структуры или конструкции. 

 

المكونات

 

الاشياء الجاهزه والتي يتكون منها الهيكل.

 

Komponent

 

Prefabrikovaný fyzický objekt, ze kterého může být sestavena konstrukce.

 

Componente

 

Un elemento prefabricado con el cual se arma una estructura

 

 

The process of using computational tools to represent and predict the behaviour of a physical system. Computational Modelling of Lightweight Structures is used for formfinding, Load Analysis, cutting pattern generation, visualisation, as well as the prediction of environmental behaviour.

 

Программное моделирование

 

процесс и использованием вычислительных средств и программных алгоритмов для представления и предсказания поведения физической системы. Программное моделирование в области мембранных конструкций используется для осуществления комплекса работ по нахождению формы мембраны в заданных условиях, анализа нагрузок в системе, разработки раскройных карт и схем, визуализации, а так же для анализа воздействия конструкции на площадку с учетом природных факторов.

 

نموذج الحسابات

 

عملية استخدام الأدوات الحسابية لتمثيل والتنبؤ بسلوك نظام مادي. يستخدم  النموذج الحاسوبية  لهياكل خفيفة الوزن لإيجاد وتحليل الحمل،  توليد نمط القطع، والتصور، وكذلك التنبؤ بالسلوك البيئي

 

Výpočtové Modelování

 

Proces využívání výpočetních nástrojů k reprezentování a předvídání chování fyzického systému. Výpočtové modelování lehkých konstrukcí se používá pro hledání tvaru, analýzu zatížení, generování střihových vzorů, vizualizaci, stejně jako předpověď ekologického chování.

 

Modelado computacional

 

El proceso de usar herramientas computacionales para representar y predecir el comportamiento de un sistema. Modelado Computacional de estructuras Livianas se usa para la búsqueda de la forma, análisis de cargas, generadores de la geometría de los cortes de los patrones, visualizaciones y predicciones de efectos climatológicos.

 

 

A force which shortens a structural member. Depending on the context, the term compressive can mean carrying compression, or capable of carrying compression.

 

Сжатие

 

сила, которая приводит к укорочению структурного элемента. В зависимости от контекста, термин "сжимаемый" может означать как и "воспримающий сжатие", так и "способный воспринимать сжатие".

 

الانضغاط

 

القوة التي تقصر عضو الهيكلي . اعتمادا على السياق، مصطلح ضغطي  يعني تحمل ضغط، أو قادرة على تحمل ضغط  .

 

Komprese

 

Síla, která zkracuje konstrukční prvek či zmenšuje objem soustavy.

 

 

The process by which water vapor changes into water droplets.

 

Конденсация

 

процесс образования капель из пара.

 

التكثيف

 

لعملية التي يتغير بخار الماء إلى  قطرات المياه  .

 

Kondenzace

 

Proces, při kterém se vodní pára změní na kapalinu.

 

Kondenzáció

 

Az a folyamat mely során a vízgőz vízcseppekké válik.

 

La condensación

 

Es el cambio de estado de la materia que se encuentra en forma gaseosa (generalmente vapores) y pasa a forma líquida. Es el proceso inverso a la vaporización. Si se produce un paso de estado gaseoso a estado sólido de manera directa, el proceso es llamado sublimación inversa o deposición. Si se produce un paso del estado líquido a sólido se denomina solidificación.

 

 

Term given to a variety of numerical mathematical techniques applied to solving the equations that govern fluid flows and aerodynamics.

 

Вычислительная гидродинамика

 

подраздел механики сплошных сред, включающий совокупность физических, математических и численных методов, предназначенных для вычисления характеристик потоковых процессов.

 

(CFD)حسابات السائل الحركيه

 

مصطلح يطلق على مجموعة متنوعة من التقنيات الرياضية العدديه وتطبيقها في حل المعادلات التي

. تحكم تدفق السوائل والديناميكا الهوائيه   

 

CFD

 

Termín daný různým numerickým matematickým technikám používaným k řešení rovnic, které řídí průtoky tekutin a aerodynamiku.

 

La Dinámica de fluidos computacional (CFD)

 

Es una de las ramas de la mecánica de fluidos que utiliza métodos numéricos y algoritmos para resolver y analizar problemas sobre el flujo de fluidos. Los ordenadores son utilizados para realizar millones de cálculos requeridos para simular la interacción de los líquidos y los gases con superficies complejas proyectadas por la ingeniería. Aun con ecuaciones simplificadas y superordenadores de alto rendimiento, solo se pueden alcanzar resultados aproximados en muchos casos. La continua investigación, sin embargo, permite la incorporación de software que aumenta la velocidad de cálculo como así disminuye también el margen de error, al tiempo que permite analizar situaciones cada vez más complejas como los fluidos transónicos y los flujos turbulentos. La verificación de los datos obtenidos por CFD suele ser realizada en túneles de viento u otros modelos físicos a escala

 

Cone Conic

 

One of the most common forms of textile roofs. The term refers loosely to cone shaped forms and not to pure euclidean cones.

 

Конус / Конический / (Шатровая форма)

 

один из наиболее распространенных типов мембранных кровель. Шатровый тип кровли не совсем точно описывается термином "конус", как он представлен в евдклидовой геометрии.

 

المخروط خروطي

 

 واحدة من الأشكال الأكثر شيوعا من أسطح الغزل والنسيج. يشير مصطلح فضفاض لأشكال على شكل مخروط وليس صافي المخاريط الإقليدية .

 

Kužel Kuželový

 

Jedna z nejběžnějších forem membránového zastřešení. Termín volně odkazuje na formy s kuželovitým tvarem a nikoli na čisté euklidovské kužely.

 

Cono cónico

 

Cuerpo geométrico formado por una superficie lateral curva y cerrada, que termina en un vértice, y un plano que forma su base; en especial el cono circula

 

Image copyright: Jörg Tritthardt

Image content: Bad Salgau Tipi Kurgarten

 

Membrane Roofing Structure which is possible to open and close. This is made due to several options.

 

Складная конструкция

 

смотри адаптивная структура

 

هيكل للتحويل

 

رؤية هيكل قابل للتكيف .

 

Zatahovací konstrukce

 

Konstrukce, která se pomocí mobilního systému dokáže roztáhnout či zatáhnout v závislosti na požadovyných podmínkách vnitřního prostředí.

 

Összecsukható szerkezet

 

Nyitható-zárható fedés

 

Estructura Convertible

 

Ver Estructura Adaptable.

 

Crimp

 

The bending of the yarns in a textile. Weft yarns typically have higher levels of Crimp compared to the Warp. Warp and Weft Crimp is more uniform with Précontraint® Polyester Textile.

 

Извитость

 

степень изгиба переплетающихся друг с другом нитей в ткани. Нити поперек основы материала, как правило, имеют более высокую степень извитости по сравнению с нитями вдоль основы. В полиэстерных материалах серии Precontraint степени извитости нитей в перпендикулярных направлениях приблизительно одинаковы.

 

تجعيد

 

الانحناء من الخيوط في النسيج. خيوط القماش عادة ما يكون مستويات أعلى من التجعيد مقارنة باالاعوجاج. الاعوجاج  وتجعيد القماش هو أكثر اتساقا مع Précontraint® بوليستر الغزل والنسيج .

 

Vlnění

 

Ohýbání přízí v textilním materiálu. Útková niť má obvykle vyšší úroveň vlnění než v osnově.

 

Einarbeitung

 

Eine charakteristische Größe eines Gewebes ist die sogenannte Einarbeitung oder der Crimp. Die Einarbeitung ist definiert durch die Länge des in einem Gewebestreifen verwebten Fadens dividiert durch die Länge des Gewebestreifens selbst.

Einarbeitung = (L Faden / L Gewebe)

Definitionsgemäß ist die Einarbeitung immer größer als 1. Man unterscheidet zwischen der Einarbeitung in Kettrichtung und der in Schussrichtung.  

Image: Einarbeitung in Schussrichtung
C) Rainer Blum

 

 

Rizo

 

Conjunto de hilos que, cruzados con los de la urdimbre, forman una tela. Hilos con Urdimbre típicamente tienen rizados altamente tupidos comparados con los hilos Tramados. U rizado con Urdimbre y Trama es más uniforme con Telas de Poliéster Précontraint®

 

 

Wind loading pressure coefficients dependent on structural form and local environment. Can be derived from wind tunnel tests but often derived from published data and experience.

 

CP Factor

 

Коэффициент геометрической формы при расчетах на ветровое давление - зависит от формы конструкции и местных объектов вокруг нее. Может быть выведен на основе тестов в аэродинамической трубе, но зачастую берется из табличных открытых справочников и опыта.

 

معامل CP

 

 معاملات ضغط احمال الهواء تعتمد على شكل الهيكل والظروف المحيطه. يمكن ايتحصالها من اختبار مجاري الهواء وهي عاده تستحصل من من الخبره والمنشورات.

 

CP hodnota

 

Koeficient zatížení větrem, závislý na formě kostrukce a místním prostředí. Může být odvozena z testů v aerodynamickém tunelu, ale často bývá odvozena z publikovaných dat a zkušeností.

 

CP alaki tényező

 

a közegellenállási alaki tényező

 

Factor CP

 

coeficientes de carga de viento sobre la forma estructural y ambiente local. Se pueden derivar de pruebas de túnel de viento, pero a veces se usan estudios previos y experiencia

 

 

Computational Modelling technique often used during load analysis. The primary structure is first assumed fully fixed and a geometrically non-linear load analysis performed on the secondary structure. The reactions from this analysis are then applied as loads in a conventional rigid frame load analysis of the primary structure. The technique is only valid when the primary structure has low geometric non-linearity.

 

Разобщенный анализ (отсоединенный)

 

частоприменяемый метод вычислительного моделирования. Первичная структура пренимается поначалу полностью фиксированной, и геометрически нелинейный анализ нагрузок выполняется на вторичной изолированной структуре. Реакции, полученные в результате анализа вторичной структуры, прикладываются в качестве стартовых нагрузок в обычном прочностном анализе сопроматной схемы первичной структуры. Такой метод есть смысл применять лишь тогда, когда первичная структура имеет низкую геометрическую нелинейность.

 

التحليلات المنفصله

 

تقنية حسابات النموذج عادة تستخدم خلال تحليلات الحمل . الهيكل الاولي المفترض سابق  تحل اولا وتكون تحليلات  حمل هندسيه غير خطيه على الهيكل الثانوي . رد الفعل من هذه التحليلات تطبق كحمل علا تحليل حمل اطار الصلب المختار للهيكل الاول.  التكنيك  مقبول فقط عندما يكون الهيكل الاول لديه هندسه غير خطيه .

 

Oddělená analýza

 

Technika výpočetního modelování se často používá při analýze zatížení. Primární struktura je nejprve považována za plně pevnou a na sekundární struktuře provedena analýza geometrického nelineárního zatížení. Reakce z této analýzy se potom aplikují jako zatížení v konvenční analýze pevného rámového zatížení primární struktury. Tato technika platí pouze tehdy, když má primární struktura nízkou geometrickou nelinearitu.

 

Análisis desenganchado

 

Técnica de Modelaje Computacional comúnmente usados durante análisis de carga. La estructura primaria se asume fijada y se efectúa un análisis geométrico no-linear sobre la estructura secundaria. Se usan las reacciones derivadas de dicho análisis como cargas en un análisis convencional de carga sobre la estructura primaria. La técnica es válida solamente cuando la estructura primaria tiene una geometría no-lineal

 

 

The layout of the individual cloth seams relative to the overall surface fields. The two most common layouts are, parallel layout, and radial layout

 

Раскладка раскроя

 

компоновка и размещение швов на раскраиваемой поверхности. Самыми распространенными приемами являются параллельная раскладка и радиальная.

 

مخطط نموذج القطع

 

                                                  مخطط طبقات القماش الفرعيه مقارنه بمجال السطح الكلي. ومن اكثر المخططات شيوعا هما المتوازيه والشعاعيه.

 

Uspořádání Střihového Plánu

 

Uspořádání jednotlivých "švů" ve vztahu k celkovým plochám membrány. Dvě nejčastější rozložení jsou paralelní a radiální

 

Diseño del patron de corte

 

el diseño de cada patrón de cada sección y su relación con los campos de superficie generales. Los dos más comunes son el diseño paralelo y el diseño radial

 

 

Process of creating planar patterns for the fabrication of a doubly curved surface structure.

 

Разработка раскроя

 

процесс получения плоских контуров деталей из поверхностей сложной пространственной формы.

 

توليد نموذج القطع

 

عملية خلق النماذج المستويه لاجل التصنيع  ذوهيكل سطح مزدوج الانحناء.

 

 

Proces navrhování střihového plánu k výrobě membrány pro konstrukci s dvojitě zakřiveným povrchem.

 

Generación del Patrón de Corte

 

El proceso de de crear un patrón plano que se usa para la fabricación de una estructura de doble curvatura

 

 

Decompensation may occur due to stress. When a system is "compensated", it is able to function despite stressors or defects. Decompensation describes an inability to compensate.

 

Декомпенсация

 

смотри компенсацию.

 

عدم التعويض

 

لاحظ التعويض   

 

Dekompenzace

 

Dekompenzace může nastat při změně napětí. Kompenzovaný systém může fungovat i v případě změn napětí a při defektech.

 

Decompensación

 

Ver Compensación

 

 

See Mobile Structure.

 

Развертываемая конструкция или структура

 

смотри мобильная конструкция

 

هيكل الانتشار

 

لاحظ الهيكل المتنقل

 

Nasazovací konstrukce

 

Samostatný mobilní element, vhodný pro občasné zastřešení daného prostoru

 

Estructura Des-armable

 

Ver Estructura Móvil

 

 

Structure which is able to disassemble, used by mobile structures.

 

Разборная конструкция

 

смотри мобильная конструкция

 

الهيكل القابل للفك

 

 انظر الهياكل المتنقله

 

Demontovatelná konstrukce

 

Konstrukce, která je rozmontovatelná, vhodná pro mobilní řešení.

 

Estructura Desmontable

 

Ver Estructura móbil.

 

 

As air is cooled, its relative humidity (RH) rises until it is saturated and can no longer hold all the moisture in it. The temperature at which this occurs is the Dew Point, and this will vary according to the initial moisture content of the air.

 

Точка росы

 

это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.

 

درجة الندى

 

عند الهواء البارد، الرطوبة النسبية (RH) ترتفع حتى يتشبع بها ولم يعد قادرعلى استيعاب كافة الرطوبة في ذلك. درجة الحرارة التي يحدث هذا هي درجة الندى، وهذا سوف تختلف وفقا لمحتوى الرطوبة الأولي من الهواء .

 

Rosný Bod

 

Rosný bod (teplota rosného bodu) je teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami (relativní vlhkost vzduchu dosáhne 100 %). Pokud teplota klesne pod tento bod, nastává kondenzace.

 

Punto de Rocío

 

El punto en que el aire se satura y suelta humedad sobre superficies al enfriarse. Varía de acorde a la humedad relativa inicial

 

 

Developable surfaces have Gaussian Curvature equal to zero. They may be unrolled, or developed, to a flat state without in-plane deformation. Due to their poor structural behaviourn developable surface forms are rarely used for stressed Membrane structures.

 

Развертывающиеся

 

поверхности с нулевой Гауссовой кривизной. Такие поверхности могут быть без потерь в контурах раскатаны или разложены в плоское состояние. Такие поверхности ввиду ввиду своих неудовлетворительных структурных свойств редко применяются в качестве нагруженных мембранных структур.

 

التطوير

 

الأسطح للتطوير لها تقوس  تمويه يساوي الصفر. ويمكن بسطه، أو تطويرها، إلى حالة مسطحة دون حدوث تشوه في السطح. وذلك بسبب بساطة  سلوك الهيكل  اشكال اسطح التطويرقلما تستخدم لغرض اغطية الهياكل المشدوده. 

 

Rozvinutelný

 

Pro tvar s Gaussovou křivkou = 0. Může být rozvinut do plochy bez vnitřních deformací. Pouze zřídka používáy pro napnuté membránové konstrukce

 

 

A surface with Gaussian Curvature not equal to zero has Double Curvature.

 

Двойная кривизна

 

параметр поверхности с Гауссовой кривизной, не равной нулю.

 

الانحناء المزدوج

 

 السطح مع الانحناء المموه لايساوي صفر فيه انحناء مزدوج.   

 

Dvojitá křivost

 

Povrch s Gaussovou křivkou větší než 0 má dvojitou křivost. Dvojitá křivost je základní vlastností organických membránových konstrukcí.

 

Doble Curvatura

 

Una superficie con Curvatura Gaussiana igual a cero

 

 

Material property indicating resistance to permanent adhesion of environmental polution. PTFE and ETFE are highly Dirt Resistant whereas PVC is much less so. PVC coated textile used for architectural applications is therefore usually protected with a top coat.

 

Грязеотталкивающие свойства

 

свойства материалов сопротивляться накоплению с постоянной адгезией загрязнений из окружающей среды. Материалы ПТФЕ и ЭТФЕ имеют очень хорошие характеристики по грязеотталкиванию, в то время как ПВХ материалы в этом не сильны. Используемые в сфере строительства ПВХ ткани в связи с этим, как правило, защищаются слоем дополнительного финишного лака.

 

مقاومة الاوساخ

 

المواد الخاصه توشر الى مقاومه التصاق تلوث البيئه .PTFE و ETFE  لها مقاومه عاليه للاوساخ بينما PVC لها مقاومه اقل . PVC النسيج المطلي  يستخدم للتطبيقات المعماريه لذلك هو عادة يكون مطلي.

 

Odolnost vůči nečistotám

 

Materiálová vlastnost odolávat permanentnímu ulpívání nečistot na porchu membrány. PTFE a ETFE jsou vysoce odolné, PVC již tak odolná není. Textílie pokryté PVC bývají proto často pokryty další ochrannou vrstvou.

 

Resistencia al Polvo

 

Propiedad material  que indica la resistencia a la adherencia permanente de polución ambiental. PTEFE y ETFE son altamente Resistentes al Polvo, en menor grado también PVC. Cubrimientos de PVC aplicados en los acabados archotectónicos por lo general son protegidos con una Capa Superficial.

 

 

Double layered surface may have better quality due to the medium inside the two layers. Commonly used by double layered ETFE foil, which are filled with air.

 

طبقة الجلد المضاعفه

 

لاحظ الطبقه المضاعفه .

 

Dvojitá vrstva

 

Dvojitá membrána může disponovat zaručením vyšší kvalitoy vnitřního prostředí v závislosti na požadavku (teplota, hluk, rozptyl světla, odolnost. Obvykle se termín používá u fólií ETFE, které jsou nafouknuty vzduchem.

 

Doble Piel / Capa

 

Ver Capa Múltiple

 

 

Popular method used for the formfinding, load analysis and cutting pattern generation of lightweight structures.

 

الاسترخء الديناميكي

 

طريقة شعبية تستخدم لاستنتاج وتحليل الحمل ونمط القطع المتولده من هياكل خفيفة الوزن .

 

Динамическая релаксация

 

популярный метод поиска формообразования поверхности, анализа нагрузок и разработки раскройных карт в сфере мембранных конструкций.

 

Dynamická relaxace

 

Populární metoda využívaná při formfindingu (hledání tvaru), analýze zatížení a generování střihových vzorů pro lehké membránové konstrukce.

 

Relajación Dinámica

 

Método popular de búsqueda de la forma,  análisis y patrones de corte de estructuras livianas

 

 

The combination of the material stiffness constant E with the area A is referred to as the EA Value. In the case of Textile, EA values are specified for a unit width.

 

смотри жесткость

 

 

 

قيمة EA

 

لاحظ صلابة .

 

hodnota EA

 

Kombinace konstanty tuhosti materiálu E s plochou A je hodnota EA. V případě textílií se udává v jednotkách šířky.

 

Valor EA

 

Ver Rigidez

 

 

See Stiffness.

 

Нелинейная упругость

 

смотри жесткость

 

الاستقامه المرنه

 

احظ الصلاده. 

 

Elastická nelinearita

 

 

 

No-linealidad Elástica

 

Ver Rígidez

 

 

Something similar, elementary, from which more complex things are composed.

 

Элемент

 

смотри конечный элемент

 

العنصر

 

لاحظ العنصر المحدد

 

Element

 

Něco jednoduchého, prvotního, z čeho se skládají složitější soustavy nebo se z nich dají odvodit.

 

ETFE Film

 

Increasingly popular film material made from Ethyl Tetra FluorEthylene. Typically used for pneumatic cushion structures.

 

ЭТФЕ Пленка

 

часто применяемый пленочный материал на основе ЭТФЕ (ЭтилТетраФторЭтилена), в основном используется в пневмоструктурах

 

طبقه ETFE

 

على نحو متزايد  تزداد شعبية الموادالمصنوعة من اثيلي تيرا وفلور  اثيلين عادة تستخدم في هياكل الوساده الهوائيه.

 

ETFE fólie

 

Fólie, vyrobena z Ethyl Tetra Fluor Ethylenu je v dnešní době stále více populární. Typicky se používá pro pneumatické polštáře.


 

ETFE papel

 

Papel hecho de Ethyl Tetra FluorEthylene. Típicamente usado para estructuras de colchones neumáticos

 

Image copyright: Robert Roithmayr

Image content: Spain Barcelona Mediathek

 

American name for the weft of a textile.

 

Schuss

 

 

 

уток

 

американское название направления основы в тканых материалах

 

الملئ

 

اسم امريكي للحمة النسيج   

 

Výplň

 

 

 

 

Structurally continuous tensile membrane component bounded by flexible or fixed boundaries. Fields may be composed of one or more prefabricated panels.

 

Полотно

 

структурно единый мембранный компонент, ограниченный гибкими или жесткими граничными условиями. Полотна могут состоять из одной или нескольких изготовленных на производстве деталей.

 

المجال

 

مكونات اغطية الهياكل ذات الشد المستمر تحدها حافات مرنه او ثابته  . المجالات ربما مكونه من الواح مصنعه .

 

Pole

 

Průběžný komponent tažené membrány ohraničený/ukončený po obvodě flexibilní nebo pevnou hranicí. Pole mohou být složeny z jednoho či více prefabrikovaných částí.

 

Campo

 

Componente Estructural y continuó de una membrana limitado por bordes fijos o flexibles. Campos pueden er compuestos por una o mas paneles prefabricados

 

 

Surface material fabricated from threads. Most fabrics used for lightweight structures are woven textile, but non-wovens are also available.

 

Gewebe

 

 

 

Ткань

 

рулонный материал, изготавливаемые на основе плетеных нитей. Большинство строительных тканей, используемых в мембранных конструкциях, имеют тканую силовую основу, однако довольно часто применяются и нетканные материалы.

 

DOKUMA

 

 

 

الاقمشه

 

مواد السطح المصنوعه من الخيوط . اغلب الاقمشه المستخدمه في الهياكل الخفيفه تكون منسوجه , لكن المواد الغير منسوجه متوفره ايضا.

 

Tkanina

 

Plošný materiál vyrobený/tkaný z vláken. Většina tkaných materiálů pro membránové konstrukce jsou tkaniny, netkané materiály jsou pro použití také možné.

 

Textil

 

Material superficial hecho de hilos. La mayoría de los textiles usados en estructuras livianas son textiles tejidos, pero existen algunos materiales que no son tejidos

 

 

Usually the term film refers to a metalic membrane. However, it is now the most commonly used term for all Isotropic structural membranes including the popular ETFE Films. Some use the term "foil" instead of "film".

 

Folie

 

 

 

Фольга или пленка

 

строго говоря это термин относится к металлическому тонкому листу. Тем не менее, сейчас это наиболее часто применяемый термин для названия всех изотропных структурных элементов в мембранных констукциях, включая популярные ЭТФЕ пленки.

 

رقائق

 

بدقة المصطلح رقائق  يشير إلى غطاء معدني. ومع ذلك، فإنه هو الآن على المدى الأكثر استخداما لجميع أغطية الهيكلية الخواص بما في ذلك طبقات ETFE المعروفه.

 

Film

 

V současnosti označení nejvíce užívané pro všechny isotropní membrány, včetně ETFE fólie.

 

Película

 

 

 

 

Individual discretisation object of a computational mesh used for the engineering modelling of structures. Typically elastic link, membrane triangles and bending resistant elements are used.

 

Конечный элемент

 

индивидуальный дискретный объект в составе расчетной сетки, используемый для проведения инженерных расчетов различных структур. Обычно применяются: элластичное соединение, треугольник мембранной сетки и устойчивые к изгибу элементы.

 

وحدات محدده

 

مادة discretisation المفرده للحسابات المتداخله تستحدم في نماذج الهياكل الهندسيه  عادة رابط مرن, وتستخدم وحدات مثلثات الغطاء ومقاومة الانحناء.

 

Konečný prvek

 

Objekt výpočetní sítě používané pro inženýrské modelování konstrukcí. Typicky se používá elastické spojení, membránové trojúhelníky a prvky odolné proti ohybu.

 

Elemento Finito

 

 

 

 

Process of transforming a doubly curved surface (non-zero gaussian curvature) to a planar shape. Typically used during cutting pattern generation.

 

Плющение, развертка

 

процесс трансформации поверхностей, имеющих двойную кривизну (ненулевую Гауссову кривизну) до плоской фигуры. Используется в процессе подготовки раскройных контуров для оболочки мембраны.

 

تسطيح

 

عملية تحويل سطح منحن على نحو مضاعف (انحناء الضبابي غير صفر) إلى شكل مستو. تستخدم عادة خلال  توليد نموذج القطع.

 

Zploštění

 

Proces přenosu dvojitě zakřivené plochy do roviny. Využívá se při tvorbě střihových plánů.

 

Aplanación

 

El proceso de aplanar una superficie de doble curvatura, Típicamente se hace durante la hechura del patron de corte

 

 

See Cp Factor

 

عامل الشكل

 

لاحظ عامل CP

 

Faktor Tvaru

 

 

 

Factor de Forma

 

Ver factor Cp

 

 

State of a structural model where for all degrees of freedom of the Mesh, the summation of internal and external forces acting are zero.

 

Равновесное состояние

 

состояние структурной модели, при котором с учетом всех степеней свободы ее элементов, сумма внутренних и внешних сил равна нулю.

 

توازن القوه

 

حالة نموذج الهيكل حيث كل درجات التداخل الحر, مجموع القوئ القوئ الؤثره الداخليه والخارجيه يساوي صفر.

 

Silová rovnováha

 

Stav strukturálního modelu, kde pro všechny stupně volnosti sítě je součet vnitřních a vnějších působících sil roven nule.

 

Fuerzas Equilibradas

 

Cuando todas las fuerzas en todas las direcciones de la membrana del modelo, suman cero

 

 

Popular method used for the formfinding, load analysis and cutting pattern generation of Lightweight Structures.

 

Метод плотности сил

 

распространенный метод моделирования, используемый для поиска формы, анализа нагрузок и разработки раскроя в сфере мембранных конструкций.

 

طريقة كثافة القوة

 

طريقة شعبية تستخدم لاستنتاج وتحليل الحمل ونمط قطع من هياكل خفيفة الوزن .

 

Metoda Hustoty Sil

 

Populární metoda, využívaná při hledání tvaru, zatěžovací analýze a generování střihových plánů pro lehké membránové konstrukce.

 

Método de Densidad y Fuerza

 

Método popular para la búsqueda de la forma, análisis de cargas y hechuras de patrones de corte de Estructuras Liviana

 

 

The ratio of the force in a link element divided by its current length. Used in the computational modelling of Lightweight Structures with the force density method.

 

Плотность силы

 

отношение усилия в связующем элементе к длине текущей длине. Используется этот параметр в компьютерном моделировании мембранных конструкций с использованием метода плотности сил.

 

كثافة القوه

 

نسبة القوة في عنصر  مقسوما على طول الحالي. تستخدم في النمذجة الحاسوبية من هياكل خفيفة الوزن مع أسلوب كثافة القوة .

 

Hustota Síly

 

Poměr síly prvku a jeho aktuální délky. Používá se pro výpočetní modelování lehkých konstrukcí metodou hustoty síly.

 

Densidad de la Fuerza

 

Proporción dada por dividir la a fuerza en un elemento de enlace por su longitud. Se utiliza en modelos computacionales de estructuras livianas

 

Form Finding Process

 

The process of determining the force-equilibrant prestress shape.

 

Formfindung

 

 

 

Процесс формообразования

 

процесс определения равновесного состояния преднапряженной формы.

 

FORM BULMA PROSESİ

 

 

 

عملية ايجاد الشكل

 

 عملية حساب القوه - توازن الشكل المحمل سابقا.

 

Proces Hledání Tvaru

 

Proces určování tvaru dvojí křivosti, jehož vnitřní síly jsou v rovnovážném předpětí.

 

Proceso de Búsqueda de la forma

 

El proceso para determinar el estado de Fuerzas Equilibradas de una forma (pre???)tensionada

 

Image content: Form finding method using soap film (anticlastic and synclastic form)

 

A line across and between two points on a smooth surface where every point's osculating and tangent planes meet at right angles. When developed, geodesic lines are straight. Commonly mis-defined as being the shortest distance between two points over a surface. Shortest lines are geodesic, but geodesic lines need not be shortest. The difference is important because it is the angular, as opposed to the length, aspect of geodesic lines which make them attractive.

 

الخط الجيوديسي

 

خط عبر وبين نقطتين على سطح أملس حيث تلتقي    كل النقاط وتلامس الاسطح وتلتقي في الزوايا القائمه . عندما وضعت خطوط الجيوديسية هي على التوالي. عادة سوء - المعرفة بأنها أقصر مسافة بين نقطتين على سطح. أقصر خطوط الجيوديسية، ولكن الخطوط الجيوديسية لا تلزم أن تكون أقصر. والفرق مهم لأنه  الزاوي، بدلا من طول، جانبا من خطوط الجيوديسية التي تجعلها جذابة .

 

Geodetická Křivka

 

Linie mezi dvěma body na hladkém povrchu, kde oscilační a dotyčné roviny každého bodu se setkávají v pravém úhlu. Při vývoji jsou geodetické linie rovné. Obvykle špatně definovaná jako nejkratší vzdálenost mezi dvěma body na povrchu. Nejkratší čáry jsou geodetické, ale geodetické linky nemusí být nejkratší. Rozdíl je důležitý, protože je to úhlový aspekt geodetických linií (na rozdíl od délky).

 

Línea Geodésica

 

 

 

 

Force equilibrant structure experiencing only axial forces under prestress loading.

 

Фуникулерная структура

 

тип структуры с равновесным состоянием сил, воспринимающая лишь осевые нагрузки от предварительного натяжения.

 

السكه المعلقه

 

تجربة هيكل توازن القوه فقط لللقوه المحوريه تحت الحمل المسلط.

 

Lanová Dráha

 

Konstrukce v ovnovážném stavu, použití pouze axiálních sil při předpětí

 

Funicular

 

Estructura de fuerza equilibrante que lleva fuerzas axiales con cargas pretensionadas

 

 

The Gaussian Curvature K of a surface is equal to the product of the two principal curvatures k1 and k2, K = k 1 . k 2

 

Gauss'sche Krümmung

 

 

 

انحناء جاوس

 

انحناء جاوس K  لسطح تساوي نتاج K1 اثنين من التقوسات الرئيسية و K2، K = ك 1. ك 2 

 

Gaussova Křivka

 

Výslednice Gaussova zakřivení povrchu, je rovna výsledku dvou hlavních zakřivení k1 a k2, K = k 1. K 2

 

Curvatura Gaussiana

 

Curvatura Gaussiana de una superficie es igual al producto de las dos curvaturas principales k1, y k2, K = k1•k2

 

 

A cutting pattern based on geodesic seam lines.

 

Геодезический раскрой

 

раскрой контуров, разработанный по направлениям геодезический линий

 

نموذج الجيوديسية

 

 

نمط قطع تعتمد على خطوط التماس الجيوديسية .

 

Geodetický Střihový Plán

 

Řezací vzor založený na geodetických liniích švů.

 

Patrón Geodésico

 

Un Patrón de Corte basado en una hechura de costuras geodésica

 

 

Situation where the deflection of the structure must be taken into consideration during load analysis. Most lightweight structures are geometrically non-linear.

 

Геометрическая нелинейность

 

ситуация, при которой деформация конструкции должна быть учтена при анализе нагрузок. Большинство мембранных конструкций геометрически нелинейны при анализе нагрузок.

 

غير- خطية هندسيا

 

الحالة التي يكون فيها انحراف الهيكل يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تحليل الحمل. معظم هياكل خفيفة الوزن غير- خطية هندسيا .

 

Geometría no - lineal

 

Situación donde se debe tomar en cuanta la deflección de la estructura a la hora de hacerle el análisis de carga. La mayoría de las estructuras livianas tienen esta característica

 

Geometrická nelinearita

 

Situace, kdy musí být během analýzy zatížení zohledněna odchylka konstrukce. Většina lehkých konstrukcí je geometricky nelineární.

 

 

Short for Hyperbolic Paraboloid. Note it is not a short form for high point.

 

Гипар (ГП)

 

сокращение от Гиперболический Параболоид.

 

القطع الزائد المكافئ

 

 قصير لاجل القطع الزائد المكافئ . لاحظ بانه ليس شكل قصير لنقطه عليا .

 

Hyperbolický paraboloid

 

Zkratka pro hyperbolický paraboloid, neplést s High Point (nahoře uchycený bod).

 

P.H.

 

Abreviación de Paraboloide Hiperbólica

 

 

The most typical form of welding used for fabrication of PVC/Polyester textile structures.

 

لحام عالية التردد

 

الشكل الأكثر نموذجية لحام تستخدم لتصنيع هياكل النسيج بولي كلوريد الفينيل / بوليستر .

 

Сварка токами высокой частоты (ТВЧ)

 

основной тип сварки, применяемый для изготовления ПВХ/Полиэстер мембранных конструкций.

 

YÜKSEK FREKANS KAYNAĞI

 

 

 

Soldadura de alta frecuencia

 

Típo de soldadura frecuentemente usado en la fabricación de estructuras Tensiles a base de PVC/Poliéster

 

Svařování vysokou frekvencí

 

Nejobvyklejší forma svařování používaná při výrobě PVC / polyesterových textilních konstrukcí.

 

 

See Hypar.

 

Гиперболический Параболоид, смотри Гипар

 

 

 

القطع الزائد المكافئ

 

لاحظ القطع الزائد.

 

Hyperbolický paraboloid

 

 

 

Hypar

 

The expression Hypar, derived from Hyperbolic Paraboloid, is commonly used to refer to saddle shaped surfaces. even those which are not pure Hyperbolic Paraboloids.

 

Гипар

 

название происходит от сочетания слов Гиперболический Параболоид, в основном используется для обозначения четырехугольных поверхностей седловидной формы, и зачастую тех поверхностей, которые не являются точными представителями гиперболическими параболоидами.

 

Hyper

 

التعبيرالمستمد من القطع الزائد ويستخدم عادة للإشارة إلى سطوح شكل السرج حتى تلك التي ليست قطع زائد      

 

Hypar

 

Výraz Hypar, odvozený z hyperbolického paraboloidu, se běžně používá k označení ploch sedlového tvaru. dokonce i ty, které nejsou čistými hyperbolickými paraboloidy.

 

Image content: Screenshot Formfinder 5

 

Simple form of welding which can be used for onsite assembly and repair of PVC/Polyester textile structures.

 

Сварка горячим воздухом

 

простая базовая технология сварки, которая может быть применена во внецеховых условиях на объекте, а так же для ремонта ПВХ/Полиэстер оболочек непосредственно на конструкции.

 

لحام الهواء الساخن

 

نموذج بسيط للحام والتي يمكن استخدامها لتجميع الموقع وإصلاح الهياكل نسيج / البوليستر  .

 

Soldadura de aire caliente

 

Una fomra sencilla de soldar usada para ensamblajes en sitio y reparaciones de PVC/Poliéster

 

Svařování horkým vzduchem

 

Jednoduchá forma svařování, která může být použita pro montáž a opravu PVC / polyesterových textilních konstrukcí.

 

 

A material whose mechanical properties are similar in all directions is termed Isotropic. Conversely if the material's mechanical properties vary with respect to loading orientation, it is termed Anisotropic. The coated textiles typically used for architectural membrane structures are strongly elastically anisotropic, while ETFE Foils are nearly Isotropic.

 

Isotropie

 

 

 

Изотропный

 

материал, свойства которого одинаковы и однородны во всех направлениях. В противоположность, если механические свойства материала изменяются в зависимости от ориентации нагрузки в нем, такой материал называется анизотропным (ортотропным, если свойства меняются перпендикулярно). Ткани с покрытием, как правило, используемые в архитектурных мембранных конструкциях имеют сильновыраженные анизотропные свойства по упругости, в то время как ЭТФЕ пленки практически изотропны.

 

ازوتروبي

 

المعدن ذو الخواص المتشابه تحت جميع الظروف يسمىى ازوتروبي. علئ العكس من ذالك المعدن المتغير الخواص تحت تاثير الحمل يسمى انزوتروبي المنسوجات المغطاة والمستخدمه عاده في اغطية الهياكل الهندسيه المرنه  اغلبها  انزوتروبي , بينما تستخدم الحاله ازوتروبي  لغرض  طبقة ETFE .

 

Isotrópico

 

Un material cuyas propiedades mecánicas son similares en todas direcciones. Inversamente, si las porpiedades mecánicas un material varían con respecto a la dirección de carga, se denomina Anisotrópico. Los textiles que típicamente se usan para membranas archotectónicas tienen una elasticidad altamente anisotrópica, y los pepe;les de metal???? ETFE son casi todos Isotrópicos

 

Izotropní

 

Materiál, jehož mechanické vlastnosti jsou podobné ve všech směrech, se nazývá izotropní. Naopak, pokud se mechanické vlastnosti materiálu liší s ohledem na směrovou orientaci, označuje se jako anizotropní. Potažené textilie, které se typicky používají pro architektonické membránové konstrukce, jsou silně elasticky anizotropní, zatímco ETFE fólie jsou téměř izotropní.

 

 

Encased cable edge treatment for membrane surfaces. Either used in conjunction with grooved profile extrusions or with plates, for connection to rigid boundaries, corner plates and boundary cables.

 

Кедер

 

вмонтированный в ткань плотный гибкий сердечник для оформления кромок мембранных оболочек. Может применяться как в сочетании с желобчатыми профилями, так и с прижимными пластинами для соединения с жесткими граничными опорами, угловыми пластинами или контурными тросами. 

 

Keder

 

معاملة حافة الكابل المغطى  لأسطح الأغطيه. إما تستخدم جنبا إلى جنب مع سحب انموذج المحدد محززة أو مع لوحات، للاتصال الاطراف صارمة، .لوحات الزاوية وكابلات الاطراف 

 

Kedr

 

Zakryté zpracování okrajů pro povrchy membrán. Buď ve spojení s drážkovanými profilovými výlisky nebo s deskami, pro připojení k pevným hranicím, rohové desce a ohraničujícím lanům.

 

 

The total luminous flux received on a unit area of a surface. Illuminance is analogous to irradiance, but illuminance refers only to light and contains weighting for the wavelength response of the human eye.

 

Освещенность

 

общий световой поток, приходящий на единицу поверхности. Освещенность аналогична облученности, но освещенность относится только к световому спектру в видимом диапазоне частот.

 

إشعاع

 

إجمالي التدفق الضوئي المستلم في وحدة المساحة من السطح. إشعاع يماثل الإشعاع، ولكن مضوائية  يشير فقط إلى الضوء ويحتوي الترجيح لاستجابة الطول الموجي للعين البشرية .

 

Iluminancia

 

En fotometría, la emitancia luminosa , o exitancia luminosa es la cantidad de flujo luminoso que emite una superficie por unidad de área, mientras que, la iluminancia es la cantidad de flujo luminoso que incide sobre una superficie por unidad de área

 

Osvětlení

 

Celkový světelný tok přijatý na jednotkové ploše povrchu. Osvětlení je analogické s ozářením, ale osvětlení se vztahuje pouze na světlo a obsahuje váhu pro odezvu vlnové délky lidského oka.

 

 

The direct, diffuse, and reflected solar radiation that strikes a surface.

 

Облученность

 

прямое, проходящее или отраженное солнечное излучение, воздействующее на поверхность.

 

الإشعاع

 

المباشر، منتشر، الإشعاع الشمسي المنعكس الذي يضرب سطح .

 

Irradiancia

 

es la magnitud utilizada para describir la potencia incidente por unidad de superficie de todo tipo de radiación electromagnética. es la potencia incidente. es el área de la superficie en que incide la onda. En unidades del sistema internacional se mide en W/m²

 

Ozařování

 

Přímé, rozptýlené a odražené sluneční záření, které zasáhne povrch.

 

 

The process of simulating the mechanical behaviour of a structure subjected to a range of applied load cases. Requires geometrically non-linear elastic analysis tools.

 

تحليل الاحمال

 

 عملية تمتثيل تصرف الميكانيكي للهيكل والمتعرض لحالة مدى من الحمل . ويتطلب ادوات تحليل هندسيه  مرنه غير خطيه 

 

Analýza zatížení

 

Proces simulace mechanického chování konstrukce vystavené řadě aplikovaných zatěžovacích stavů. Vyžaduje geometricky nelineární elastické analytické nástroje.

 

 

Modelling assumption often used wherein a non-linear relationship is simplified by representing it with a linearly dependent relationship. The linearisation of the non-linear elastic behaviour of materials is a common example.

 

التخطيط

 

افتراض نمذجة غالبا ما تستخدم فيه  العلاقة غير الخطية التي تمثل ذلك مع وجود علاقة تعتمد خطيا. والتخطيط  لمرونه غيرخطيه  من المواد هي مثال شائع .

 

Linealiación

 

 

Suposición  usada en modelos donde una relación no-lineal es simplificado al representarse con con una relación lineal independiente. La linealización del comportamiento elástico no-lineal de materiales es un ejemplo común.

Para cualquier función dada , se puede aproximar si es cercana a un punto donde es derivable y conocida. El requisito más básico es que, si es la linealización de f(x) a x = a, . La ecuación lineal de una ecuación cualquiera es una recta, dado un punto y la pendiente . La fórmula general de esta ecuación es

 

Linearizace

 

Předpoklad modelování - často se používá tam, kde je nelineární vztah zjednodušen tím, že ho reprezentujeme lineárně závislým vztahem. Linearizace nelineárního elastického chování materiálů je běžným příkladem.

 

Lightweight structure

 

Class of structure covering a broad range of configurations, including many which are bending resistant, and some purely Compressive. Nevertheless the term Lightweight Structure seems to have become mainly associated with Lightweight Tensile Structures.

 

هيكل خفيف الوزن

 

فئة من هيكل تغطي مجموعة واسعة من التشكيلات، بما في ذلك العديد منها مقاومة الانحناء، والبعض واضحة الانضغاط. ومع ذلك يبدو أن مصطلح هيكل خفيف الوزن  قد تصبح مرتبطة أساسا مع هياكل خفيفة الشد.

 

Estructura liviana

 

Tipo de estructura que abarca una rango amplio de configuraciones, muchas de ellas son resistentes al doblez y algunos meramente son estructuras de compresión. El término se ha asociado principalmente con Estructuras tensiles

 

Lehká konstrukce

 

Třída konstrukce pokrývající širokou škálu konfigurací, z nichž mnohé jsou odolné proti ohýbaní a některé čistě kompresní. Termín Lehká konstrukce je však spojen především s lehkými tažnými konstrukcemi.

 

Image content: Lienz Borgarena

Link to project

 

Aramid yarn material used for high performance composite and Textile Structures. Used for some textile roof projects in the 1980s but rarely considered today.

 

كيفلر ®

 

مادة الغزول الأراميد تستخدم لمركب عالية الأداء وهياكل النسيج. تستخدم لبعض لنسيج سقف  المشاريع  في ثمانينات القرن الماضي ولكن نادرا ما تستسحدم اليوم .

 

Kevlar

 

Materiál z aramidových přízí používaný pro vysoce výkonné kompozitní a textilní konstrukce. Používán pro některé projekty v 80. letech.

 

 

General term used in computational modelling to refer to any axial element representing ties, struts, bending resistant components, as well as axial elements representing textile.

 

связь

 

общий термин, используемый в компьютерном моделировании для обозначения осевых элементов, представляющих ванты, тросы, кабели, распорки, устойчивые к изгибу компоненты, а так же осевые элементы, представляющие текстиль.

 

الرابط

 

مصطلح عام يستخدم في النماذجة الحاسوبية للإشارة إلى أي عنصر محوري تمثل العلاقات، والدعامات،  وعناصر مقاومة الانحناء، وكذلك العناصر المحورية التي تمثل النسيج .

 

Vazba

 

Obecný termín použitý ve výpočetním modelování odkazuje na jakýkoli axiální prvek představující vazby, vzpěry, komponenty odolné proti ohýbání, jakož i axiální prvky představující textilní materiál.

 

 

Class of structure utilising biaxially stressed membrane components.

 

Мембраная конструкция

 

категория конструкций, в которых используется мембранный пространственный элемент с двухосным напряжением.

 

هيكل الغطاء

 

فئة من هيكل تستخدام اغطيه ثنائية المحور لمكونات الغطاءالمضغوط .

 

Membránová konstrukce

 

Třída konstrukce využívající biaxiálně namáhané membránové komponenty.

 

 

Surface coating which is highly reflective to longwave portion of the radiation spectrum, while ideally demonstrating a high transmittance to solar radiation, and in particular to visible light. The term "low-e" is also often used for this type of coating and refers to their Low Emittance in the long-wave infrared range.

 

طلاء منخفضة الابتعاثية

 

طلاء السطح الذي هو عاكسة  إلى الموجة الطويلة جزء من الطيف الإشعاعي، في حين يدل من الناحية المثالية نفاذية عالية للإشعاع الشمسي، وعلى وجه الخصوص للضوء المرئي. مصطلح " المنخفض " وكثيرا ما تستخدم أيضا لهذا النوع من الطلاء، ويشير إلى منخفضة الابتعاثية في نطاق الأشعة تحت الحمراء طويلة الموجة .

 

Nízko-emisní povlak

 

Povrchový povlak, který je vysoce reflexní pro dlouhovlnnou část spektra záření, přičemž ideálně demonstruje vysokou propustnost pro sluneční záření a zejména pro viditelné světlo. Termín "low-e" je také často používán pro tento typ povlaku a vztahuje se k jejich nízké emise v infračerveném rozsahu s dlouhými vlnami.

 

 

The Mean Curvature

H of a surface is equal to the arithmetic average of the principal curvatures k 1 and k 2,

H  = (k 1 + k 2)              
              2

 

متوسط الانحناء

 

متوسط الانحناء H لسطح يساوي المعدل الحسابي للانحناءات الرئيسه  k2 ,k1,

H  = (k 1 + k 2)              

              2

 

Průměrné zakřivení

 

 

Průměrné zakřivení H povrchu se rovná aritmetickému průměru hlavních zakřivení k 1 a k 2,

 

 

Expression used during the computational modelling of structures to describe the connected collection of finite elements representing the surfaces and other structural components.

 

Меш или сетка

 

термин, используемый в процессе расчетного моделирования конструкций в приложении к набору соединенных друг с другом конечных элементов, что часто представляет собой поверхность или иной конструктивный элемент

 

التعشيق

 

التعبير المستخدم خلال النمذجة الهياكل الحاسوبية  لوصف مجموعة مرتبطة من العناصر المحددة التي تمثل الأسطح والمكونات الهيكلية الأخرى .

 

Síť

 

Výraz použitý během výpočetního modelování struktur pro popis souhrnu konečných prvků představujících povrchy a další konstrukční součásti.

 

 

A Surface Structure with no bending resistance and therebye capable of resisting only tensile forces.

 

Membrane

 

 

 

Мембрана

 

поверхность, не имеющая сопротивления на изгиб, таким образом способная работать исключительно в условиях растягивающих усилий.

 

غطاء

 

بنية السطح بدون مقاومة الانحناء، وبالتالي قادرة على مقاومة قوى الشد فقط .

 

Membrána

 

Povrchová struktura bez odolnosti proti ohybu, která je schopna odolávat pouze tahovým silám.

 

 

A computational modelling condition where a response can be active or inactive subject to the current configuration. The inability of tensile materials to carry compressive forces must be modelled with On-Off Non-Linear Elements.

 

فتح -غلق-غير خطيه

 

شرط حساب النموذج حيث الاستجابه تكون فعاله او غير فعاله لموضوع الشكل الحالي . عجز مواد المنسوجات لحمل قوى الضغط يجب ان تمثل بوحدات فتح  -غلق - غير  خطيه .

 

On-Off Nelinearita

 

Výpočetní modelovací podmínka, kdy může být odezva aktivní nebo neaktivní v závislosti na aktuální konfiguraci. Neschopnost tahových materiálů přenášet tlakové síly musí být modelována pomocí lineárních prvků On-Off.

 

 

A structure which can be moved from location to location. Usually complete or partial dismantling is required.

 

Мобильная конструкция

 

конструкция, которая может быть перемещена с одной площадки на другую. Обычно для этого требуется полная и частичная разборка конструкции.

 

هيكل متنقل

 

هيكل التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر. وعادة ما يتطلب تفكيك الكامل أو الجزئي.

 

Mobilní konstrukce

 

Konstrukce, kterou lze přesunout z místa na místo. Obvykle je nutná úplná nebo částečná demontáž.

 

 

Minimal surfaces are defined as surfaces with zero mean curvature. Usually refers to surfaces of minimum area spanning a specified boundary. Also commonly used for the minimum energy surfaces enclosing specified volumes, or subject to specified pneumatic pressure.

 

Minimalfläche

 

 

 

Минимальная поверхность

 

так называют поверхность с нулевой средней кривизной. Обычно определение относится к поверхностям с минимальной площадью, имеющими заданные граничные условия по краям. Также обычно так называют поверхности с минимальной энергией, которые покрывают определенные объемы или объекты в условиях создания внутреннего давления

 

الحد الأدنى من السطح

 

يتم تعريف أسطح الحد الأدنى كسطح مع معدل انحناء صفر. عادة ما يشير إلى سطح اقل منطقة تمتد لجدران معينة. كما تستخدم عادة لا قل طاقه  سطوح تضم كميات محددة، أو تخضع لضغط هوائي محدد .

 

Minimální povrch

 

Minimální plochy jsou definovány jako plochy s nulovým středním zakřivením. Obvykle se vztahují na plochy s minimální plochou překračující určitou hranici. Také běžně se používá pro minimální energetické povrchy, které obklopují stanovené objemy nebo se řídí specifikovaným pneumatickým tlakem.

 

Mid Ring

 

Usually circular rigid component employed in the central regions of conical shaped surface forms.

 

Обруч вершины

 

обычно круглой формы жесткое кольцо, используемое в центре оболочки шатровой формы.

 

منتصف -الحلبه

 

عاده اشكال صلبه دائريه تعمل في منتصف الشكل المخروطي لاشكال السطح.

 

Středový kruh

 

Obvykle kruhová tuhá součástka používaná ve středových oblastech kuželovitě tvarovaných povrchových forem.

 

Image copyright: Jan Vecko

Image content: Detail Picture, Aquacolors Porec, Croatia

 

 A material is orthotropic if it is anisotropic with the axes of anisotropy oriented normally. The woven textiles typically used for textile architecture have orthotropic anisotropy.

 

Ортотропный

 

материал является ортотропным, если он оси его анизотропии перпендикулярны. Плетенные текстильные материалы, применяемые в архитектуре, зачастую имеют ортотропную анизотропию.

 

المتعامدة

 

 المواد  المتعامدة إذا كان متباين مع محاور التباين الموجهة بشكل طبيعي. المنسوجات المنسوجة التي تستخدم عادة لبنية النسيج لديها  تعامد متباين.

 

Ortotropní

 

Materiál je ortotropní, je-li anizotropní s normálně orientovanými osami anizotropie. Tkané textilie obvykle používané pro textilní architekturu mají ortotropní anizotropii.

 

 

The condition of having more stress in a structure than designed for the long term condition. This is often deliberately planned in order to allow for the relaxation of the textile.

 

الإفراط في التوتر

 

في حالة وجود المزيد من الضغط في هيكل من تصميم لحالة طويلة المدى. هذا في كثير من الأحيان  يحدد عمدا من أجل السماح لاسترخاء  النسيج .

 

Nadměrné napětí

 

Stav, kdy je ve struktuře vyšší napětí, než jak bylo konstruováno pro blouhodobé podmínky. To je často záměrně plánováno, aby bylo možné dodatečně napětí uvolnit.

 

 

In order to improve the climatic behaviour of membrane structures, double or triple membrane surfaces may be used. The space between the membranes may be unfilled, filled with insulation, or pressurised.

 

Многослойные мембранные поверхности

 

в целях улучшения эксплуатационных климатических характеристик двойные или тройные мебранные оболочки могут быть применены. Зазоры между слоями оболочек может быть пустыми, заполненными утеплителем или поддутыми. 

 

السطوح متعدد الطبقات

 

من أجل تحسين السلوك المناخي لغطاء لهياكل ، يمكن استخدام ضعفين أو ثلاثة أضعاف  من ااغطية السطح. قد تكون فراغات  بين الأغطيه، تملئ بالعزل، أو الضغط .

 

Vícevrstvé povrchy

 

Za účelem zlepšení klimatického chování membránových struktur, mohou být použity povrchy s dvojitou nebo trojitou membránou. Prostor mezi membránami může být prázdný, vyplněn izolací nebo pod tlakem.

 

 

One of the most common cutting pattern layouts. The seams of the developed cloths are not strictly parallel, but are "more parallel" than the triangular shaped cloths created from radial pattern layouts.

 

تخطيط نمط الموازي

 

واحدة من انماط قطع  التخطيطات الأكثر شيوعا. طبقات من الاقمشه المتقدمة ليست موازية تماما، ولكنها " أكثر موازية "  من القماش المثلثة الشكل التي تم إنشاؤها من نمط التخطيطات  الشعاعي .

 

Paralelní uspořádání vzoru

 

 

Jeden z nejběžnějších uspořádání střihových vzorů. Švy tkanin nejsou striktně paralelní, ale jsou "paralelnější" než trojúhelníkové tvarované tkaniny vytvořené z rozložení radiálních vzorků.

 

 

See Cutting Pattern Generation.

 

الزخرفة

 

لاحظ توليد نموذج القطع.

 

Modelování střihových vzorů

 

 

 

 

The process of pulling a welded textile seam apart by out-of-plane loading. Needs to be avoided by careful consideration during the detailing design phase.

 

Пилинг, раздир

 

процесс раздира сварного соединения поверхностей друг от друга вне плоскости основной нагрузки. Это явление должно быть исключено еще на стадии детализированного проекта путем тщательного анализа конструкции во всех фазах.

 

تقشير

 

عملية سحب التماس النسيج الملحومة بصرف النظر عن طريق الخروج من السطح التحميل. يحتاج إلى تجنبها من خلال دراسة متأنية أثناء مرحلة التصميم بالتفصيل .

 

Odlupování

 

 

Proces tažení svařovaného textilního švu odděleným zatížením mimo rovinu. Je zapotřebí vzít v úvahu a vyvarovat se ho během detailní fáze návrhu.

 

 

A prefabricated tensile membrane component composed of cloths which have been welded or sewn along Seams. Panels may be connected onsite to assemble multi-panel fields.

 

لوحة

 

مكونات الغطاء الشد الجاهز تتكون من الاقمشه   ملحومة أو مخيط على طول الحواف.  الالواح قد تكون متصلا  الموقع لتجميع الحقول متعددة الالواح .

 

Panel

 

Prefabrikovaná součást membrány složená z látek, které byly svařeny nebo sešity. Panely mohou být připojeny na místě pro sestavení polí s více panely.

 

 

See Temporary Structure.

 

هيكل الدائم

 

 

لاحظ الهيكل المؤقت .

 

Permanentní konstrukce

 

 

 

 

Material constant relating the elastic behaviour between orthogonal directions. Sometimes used to model the crimp interchange behaviour of coated textile.

 

Соотношение Пуассона

 

постоянная характеристика материала, выражающая упругое поведение материала в ортогональных направлениях. Иногда используется при расчете усадочного поведения текстильного материала.

 

نسبة بواسون

 

ثابت المادي المتعلقة بسلوك مرن بين الاتجاهات المتعامدة. تستخدم في بعض الأحيان لنموذج تجعيد السلوك التبادلي للمنسوجات المغلفه .

 

Poissonův poměr

 

 

Materiálová konstanta vztahující se k elastickému chování mezi ortogonálními směry. Někdy se používalo k modelování chování záhybů potažených textilií.

 

 

One of the two main classes of architectural membrane structures. Unlike boundary tensioned membrane structures, where prestress is introduced by the location of the boundary, pneumatic structures are prestressed by differential air pressure. Buildings in which the entire inner space is pressurised are termed airhalls.

 

هيكل هوائي

 

احد النوعين  الرئيسية للهياكل لغطاء الهياكل  المعمارية. على عكس  حافات هياكل الاغطيه المشدوده ، حيث يتم تقديم الشد المسبق من موقع الجدار، الهياكل الهوائية مشدوده مسبقا لضغط هواء مختلف. ويطلق على المباني التي يتم فيها الضغط على الفضاء الداخلي بأكمله قاعات الهواء .

 

Pneumatická konstrukce

 

 

Jedna ze dvou hlavních tříd architektonických membránových konstrukcí. Na rozdíl od ohraničených napnutých membránových konstrukcí, kde je předpětí zavedeno polohou hranice, jsou pneumatické konstrukce předepjaty diferenčním tlakem vzduchu. Stavby, ve kterých je celý vnitřní prostor tlakován, se nazývají přetlakové haly.

 

Ponding

 

The failure condition where snow, rain or combined loading, causes a local depression to progressively form in an area of a membrane surface. Flat horizontal areas are susceptible to this problem.

 

Продавливание

 

непроектное состояние мембранной оболочки под воздействием снега, дождя или в сочетании с иной нагрузкой, выражающееся в локальном искривлении поверхности, имеющем прогрессивный характер. Обычно этой проблеме подвержены выположенные участки кровли.

 

البرك

 

في حالة فشل حيث الثلوج والأمطار أو تحميل مجتمعة، يؤدي إلى التشوه المحلي لتشكيل تدريجيا في منطقة من سطح الغشاء. المناطق ألافقية المسطحة عرضة لهذه المشكلة.

 

Prohlubeň

 

Stav selhání, kdy sníh, dešťové srážky nebo kombinované zatížení způsobují, že se v oblasti povrchu membrány postupně formuje prohlubeň. Na tento problém jsou náchylné ploché horizontální oblasti.

 

Physical Modelling

 

Process typically used for the determination of structural forms through the use of physical materials. The two main techniques use super-elastic stocking fabric, or soap films. Traditionally used for production formfinding and cutting pattern generation. Though largely superceded for production design by computational modelling, the technique remains appropriate and is widely used at the conceptual design stage.

 

نموذج مادي

 

عملية التي تستخدم عادة لتحديد الأشكال الهيكلية من خلال استخدام المواد المادية. التقنيتان الرئيسيان استخدام النسيج  ذو الكم فائقة المرونة ، أو رقاقات الصابون . يستخدم تقليديا لتقصي شكل إنتاج وتوليد نمط القطع . رغم انها حلت إلى حد كبير لتصميم الإنتاج عن طريق النماذج الحاسوبية ، لا تزال هذه التقنية مناسبة ، ويستخدم على نطاق واسع في مرحلة فكرة التصميم.

 

Fyzické modelování

 

 

Proces typicky používaný pro stanovení konstrukčních forem při použití fyzikálních materiálů. Dvě hlavní techniky používají super-elastickou látku nebo mýdlové bubliny. Tradičně se používá pro výrobu formfinding a generování řezových vzorů. Ačkoli je z velké části nadřazen výrobnímu návrhu pomocí výpočetního modelování, technika zůstává vhodná a je široce používána v koncepčním fázi návrhu.

 

Image copyright: Roman Ivancics

 

The ratio between the prestress levels in the warp and weft directions of a textile structure. More generally, the ratio between the principalm prestress values of a membrane structure.

 

Vorspannung

 

 

 

Соотношение преднапряжений

 

 соотношение между уровнями напряжений по основе и утку в тканых материалах. В более общей смысле - соотношение между уровнями основных напряжений в мембранной конструкции.

 

نسبة الضغط البدائي

 

النسبة بين مستويات الضغط البدائي في الفتل والنسيج لاتجاهات  بنية النسيج. عموما، النسبة بين القيم الضغط البدائي الرئيسية لغطاء الهيكل.

 

Poměr předpětí

 

 

Poměr mezi úrovněmi předpětí ve směru osnovy a útku textílie. Obecněji řečeno jde o poměr mezi hlavními hodnotami předpětí membrány.

 

 

The components of a tensile structure are often divided between the primary and secondary structures. The primary structure is composed of masts, arches and other semi-rigid supports. The secondary structure is composed of the membrane and associated cables.

 

 

 

 

Первичная структура

 

компоненты мембранной конструкции часто подразделяют на первичную и вторичную структуры. К первичной структуре относятся мачты, арки, стойки и другие полужесткие опоры. К вторичной структуре относят мембранную оболочку и тросовую систему.

 

الهيكل الابتدائي

 

غالبا ما تنقسم مكونات هيكل الشد بين الهياكل الأساسية والثانوية. ويتكون الهيكل الأساسي للاشرعه، والأقواس وغيرها من الدعائم شبه الصلبه. ويتكون الهيكل الثانوي من الغطاء والكابلات المرتبطة بها .

 

Primární konstrukce

 

 

Komponenty tahové konstrukce jsou často rozděleny mezi primární a sekundární. Primární konstrukce se skládá ze stožárů, oblouků a dalších polotuhých podpěr. Sekundární konstrukce se skládá z membrány a souvisejících kotevních prvků.

 

 

Proprietary technique used to reduce the elastic anisotropy of PVC/Polyester material by stressing the weft yarns during coating.

 

Преднатянутый

 

патентованная методика, применяемая для уменьшения эластичного поведения ПВХ/Полиэстерного материала под рабочей нагрузкой, заключающаяся в натяжении волокон основания материала в процессе заливки защитным полимерным слоем.

 

Précontraint®

 

 

تقنية خاصه تستخدم لتقليل تباين مرونة من المواد البلاستيكية / البوليستر بالشد على خيوط .النسيج خلال طلاء

 

Précontraint®

 

Vlastní technika, která se používá ke snížení elastické anizotropie PVC / polyesterového materiálu pomocí namáhání útkových přízí během potahování.

 

 

The stress carried by a structure when subject to no externally applied loading.

 

Vorspannung

 

 

 

Преднапряжение

 

напряжение, воспринимаемое конструкцией или структурой еще до восприятия нагрузок извне.

 

ÖN GERİLME

 

montaj germesi, sistemde dış fiziki yükler olmadan taşıdığı potansiyel germe kuvveti

 

الضغط الاولي

 

الإجهاد التي يحملها الهيكل عندما تتعرض إلى أي حمل  خارجي .

 

Předpětí

 

 

Zatížení nesené konstrukcí, pokud nejde o externí zatížení.

 

 

The ability of a structure to maintain structural stability following the partial failure of either the primary or secondary structural components.

 

Избыточная устойчивост

 

способность конструкции сохранять структурную устойчивость вследствие отказа основного или второстепенного структурного компонента.

 

وفرة

 

قدرة الهيكل للحفاظ على الاستقرار الهيكلي في أعقاب الفشل الجزئي اما في المرحلة الابتدائية أو الثانويه لمكونات الهيكل .

 

Redundance

 

 

Schopnost konstrukce udržovat strukturální stabilitu po částečném selhání primárních nebo sekundárních konstrukčních prvků.

 

 

Forces acting on the foundations, or in the case of decoupled load analysis, on the primary structure.

 

Реакция

 

силы, воздействующие на фундаментные основания или в случае применения рабочего силового механизма - на основную конструкцию.

 

رد فعل

 

القوى المؤثرة على ألاسس، أو في حالة فصل تحليل الحمل ، على الهيكل الأساسي .

 

Reakce

 

Síly působící na základy nebo v případě analýzy odděleného zatížení na primární konstrukci.

 

 

One of the most common cutting pattern arrangements typically used for conical shapes and pneumatic structures. The resulting cloth patterns are typically roughly triangular.

 

Радиальный раскройный рисунок

 

один из наиболее часто применяемых принципов размещения швов для шатровых конических форм и воздухоопорных куполов. Результирующая форма раскройного контура отдельной детали напоминает треугольную.

 

تخطيط نمط شعاعي

 

أحد ترتيبات لنمط القطع الأكثر شيوعا التي تستخدم عادة للأشكال المخروطية والهياكل الهوائية. أنماط القماش الناتجة عادة مثلثه تقريبا .

 

Dostředný střihový vzor

 

Jedno z nejběžnějších uspořádání střihových vzorů obvykle používaných pro kuželovité tvary a pneumatické konstrukce. Výsledné textilní vzory jsou trojúhelníkového charakteru.

 

Scalloped boundary

 

Architectural term used to describe a boundary composed of multiple cables, due to the resemblance to a scallop seashell.

 

الحافه صدفيه

 

تعبير معماري يستخدم لوصف حافه تتكون من كابلات متعددة، تشبه  صدف المحار .

 

Zvlněný obvod

 

 

Architektonický termín používaný k popisu hranice skládající se z více kabelů, kvůli podobě s mušlí.

 

Image content: Austria Velden Gemonaplatz

Link to project

Saddle

 

Common general expression for anticlastic architectural surfaces which are neither conical nor ridge and valley shaped.

 

Sattel

 

 

 

Седловидная форма

 

общее определение для антикластической архитектурной поверхности, которая не относится ни к конической (шатровой), ни к гребне-ложбинной формам

 

سرج

 

 تعبيرشائع العام للأسطح المعمارية anticlastic التي شكلها ليست مخروطية ولا محدبه ومقعره  .

 

Sedlo

 

 

Obecný výraz pro antiklastické architektonické povrchy, které nejsou ani kuželovité, ani hřebenové a údolní.

 

 

The ratio of the sag to the chord length of a boundary cable expressed as a percentage.

 

Степень кривизны

 

отношение высоты прогиба к длине хорды контурного троса, измеряется в процентах

 

نسبة الانحناء

 

 نسبة الترهل إلى طول الوتر من سلك الحافه كنسبة مئوية .

 

Procento prohnutí

 

 

Poměr průhybu k délce hraničního kabelu vyjádřený v procentech.

 

 

Linear connection between individual cloths of a membrane structure. Usually made by welding, but in some cases still by sewing or glueing.

 

Nähnaht

 

 

 

التماس

 

الاتصال الخطي بين الاقمشه الفردية لغطاء الهيكل. عادة تكون بلحام، ولكن في بعض الحالات التي لا تزال بخياطة أو اللصق. 

 

Šev

 

Lineární spojení mezi jednotlivými látkami membránové struktury. Obvykle se provádí svařováním, avšak v některých případech ještě šitím nebo lepením.

 

 

See Primary Structure.

 

Вторичная структура

 

смостри Первичная структура

 

هيكل الثانوي

 

لاحظ الهيكل الأساسي .

 

Sekundární konstrukce

 

 

 

 

The cross sectional geometric properties of a structural member used during load analysis.

 

Sekční vlastnosti

 

 

Průřezové geometrické vlastnosti konstrukčního prvku použité při analýze zatížení.

 

 

Surface structure with bending resistance. The textile and foil materials used for most tensile structures have negligible bending stiffness and therefore behave as membranes. Sometimes the term shell is loosely used in architectural contexts to describe tensile membrane structures which are not structural shells.

 

هيكل الصدفه

 

بنية السطح مع مقاومة الانحناء. المواد النسيجية  المستخدمة لمعظم هياكل الشد لها  صلابة انحناء ضئيله، وبالتالي تتصرف كما الأغشية. في بعض الأحيان يتم استخدام مصطلح صدفي  بحريه في السياقات المعمارية لوصف هياكل غشاء الشد التي ليست صدفية الهيكل .

 

Skořepina

 

 

Povrchová struktura s odolností proti ohybu. Textilní a fóliové materiály používané pro většinu tahových konstrukcí mají zanedbatelnou ohybovou tuhost a proto se chovají jako membrány.

 

 

See CP Factor.

 

معامل الشكل

 

لاحظ معامل الشكل CP.

 

Tvarový koeficient

 

 

Viz Faktor CP.

 

 

Physical modelling technique used to determine constant stress forms by exploiting the energy minimising behaviour of soap films.

 

Мыльная пленка

 

техника физического моделирования формы для определения постоянных напряжений в материале, основанная на релаксационном поведении в плане внутренней энергии, свойственная мыльным пленкам.

 

طبقة الصابون

 

نموذج تقنية فيزيائية المستخدمة لتحديد أشكال الضغط المستمر من خلال استغلال  سلوك تقليل الطاقه لطبقة الصابون.

 

Mýdlový film

 

 

Technika fyzického modelování používaná pro stanovení stálých napjatých forem. Využívá chování mýdlových filmů, které minimalizují výsledný povrch.

 

 

Pressure-driven airflow produced by convection as denser cool air sinks and forces warm air to rise, creating a positive pressure at the top of the building and a negative pressure area at low level.

 

تأثيرالحزمه

 

  ضغط الذي يحرك الهواء التي تنتجها الحمل الحراري عند كثافة الهواء البارد نزولا بدل الهواء الدافئ صعودا، وخلق ضغط إيجابي في الجزء العلوي من المبنى ومنطقة الضغط السلبي على مستوى منخفض .

 

Komínový efekt

 

 

Průtok vzduchu, který je ytvářen konvekcí, chladný vzduch se drží dole, teplý vzduch je tlačen nahoru. Vytváří se kladný tlak v horní části budovy a podtllak ve spodní části.

 

 

The equivalent temperature of the clouds, water vapor, and other atmospheric elements making up the sky to which a surface can radiate heat.

 

Температура неба

 

эквивалент температуры неба, водяного пара и других элементов, составляющих атмосферу, к которым поверхность может излучать тепло.

 

درجة الحرارة السماء

 

 ما يعادل درجة حرارة السحب وبخار الماء، وعناصر الغلاف الجوي الأخرى التي تؤلف السماء يمكن أن تشع الحرارة على السطح.

 

Teplota oblohy

 

 

Ekvivalentní teplota oblačnosti, vodní páry a dalších atmosférických prvků tvoří oblohu, na kterou může povrch vyzařovat teplo.

 

 

A tensile support component usually connecting a boundary corner to the foundations.

 

الثبات

 

قوة الشد تدعم المكونات عادة توصل الاطراف بالاساسات  .    

 

Podpěra

 

Obvykle spojuje okrajový roh membránové konstrukce se základy.

 

 

In general engineering, the material constant used to represent stiffness is Young's  Modulus E. E is defined as the ratio between the stress and strain of an elastically linear material. Due to the complex microstructure of the Coated textile and rope materials typically used for tensile architecture, stiffness is more usually measured and specified together with the cross sectional area. The combination of the material stiffness constant E with the area A is referred to as the EA Value. In the case of Textile, EA values are specified for a unit width.

 

صلابة

 

في الهندسة العامة، ثابت المواد المستخدمة لتمثيل الصلابة هو يعرف معامل E  باعتبارها النسبة بين الاجهاد واجهاد الخطي  لملواد اللدائن. ويرجع ذلك إلى المجهرية المعقدة للمواد النسيجية  ومواد الحبل المطلي التي تستخدم عادة  في قوى شد للهندسة المعمارية ،  عادة قياس  وتحديد الصلابة  جنبا إلى جنب مع مساحة المقطع العرضي. ويشار إلى مركب بين E ثابت صلابة المادية مع المساحه على أنها القيمة EA . في حالة النسيج، يتم تحديد القيم EA  لوحدة عرض .

 

Tuhost

 

 

Obecně platí, že materiálová konstanta použitá k reprezentování tuhosti je Youngův modul E. E je definován jako poměr mezi namáháním a deformací elasticky lineárního materiálu. Vzhledem ke složité mikrostruktuře povrstvených textilních materiálů, které se typicky používají pro tahovou strukturu, je obvykle měřena tuhost a určována společně s průřezem. Kombinace tuhosti materiálu E s oblastí A se označuje jako hodnota EA. V případě textilií jsou hodnoty EA specifikovány pro šířku jednotky.

 

 

The usual engineering definition for stress is force per unit area. Due to the complex non-uniform nature of the coated textile materials used for tensile architecture, textile stresses are usually expressed as force per unit width.

 

إجهاد

 

تعريف الهندسة المعتاد للإجهاد هو قوة في وحدة المساحة. ويرجع ذلك إلى الطبيعة المعقدة غير المنتظمه من مواد النسجية المغلفة المستخدمة في شدالعمارة ، ويتم التعبير عن ضغوط النسيج عادة كقوة لكل  وحدة عرض  .

 

Napětí

 

 

Obvyklá konstrukční definice pro napětí je síla na jednotku plochy. Vzhledem k komplexní nerovnoměrnosti povrstvených textilních materiálů používaných pro tahové konstrukce jsou textilní napětí obvykle vyjádřeny jako síla na jednotku šířky.

 

 

Ratio of the extension under load of a structural member to the unstressed length.

 

Strain

 

الاجهاد النسبه بين التمدد تحت الحمل لغطاء 

 

Napětí

 

Poměr prodloužení pod zatížením konstrukčního prvku k nenulové délce.

 

 

An axial structural component capable of resisting both tensile and compressive forces.

 

تمايل

 

مكون الهيكلي المحوري قادرة على مقاومة كل من الشد وقوى الضغط .

 

Vzpěra

 

Axiální konstrukční složka schopná odolat jak tahové tak i tlakové síle.

 

 

See Primary structure.

 

الدعم

 

لاحظ الشكل الاولي.

 

Podpěra, podpora

 

 

Podpěra, podpora. Viz primární struktura.

 

 

 A structure composed of membrane, shell or cable net structural components.

 

هيكل السطح

 

الهيكل مركب من الاغطيه ,الالواح شبكة كيبل  مكونات الهيكل  

 

Povrchova struktura

 

 

Struktura sestávající z konstrukčních komponent membránových, skořepinových, nebo kabelových sítí.

 

 

The process in which a heat flux is exchanged between a surface and the adjacent air layer.

 

الحمل الحراري

 

العملية التي يتم تبادل التدفق الحراري بين سطح وطبقة الهواء الملاصقة .

 

Povrchová konvekce

 

 

Proces, při kterém dochází k výměně tepla mezi povrchem a přilehlou vrstvou vzduchu.

 

 

The legislative procedures for the realisation of structures which are permanent are significantly different to those applying to structures which are temporary. The distinction between the two situations will greatly affect the resulting design.

 

Временная конструкция

 

с точки зрения разрешительной документации, строительство временной конструкции значительно проще, чем реализация капитального сооружения. Различия в категории конструкции будет определенным образом значительно влиять на результат проектных работ в плане фундаментальности.

 

هيكل مؤقت

 

 خطوات تشريع لتحقيق الهيكل الدائمي هي تختلف بوضوح عن التي تطبق للهياكل المؤقته الفرق بين الحالتين  ذو تاثير كبير التصميم النهائي .

 

Dočasná konstrukce

 

 

Legislativní postupy pro realizaci trvalých konstrukcí se výrazně liší od legislativních postupů, které se týkají dočasných konstrukcí. Rozlišení mezi oběma situacemi výrazně ovlivní výsledný návrh.

 

Synclastic

 

A synclastic surface has gaussian curvature greater than zero. Locally, synclastic surfaces are dome shaped. Pneumatic structures are composed of either exclusively synclastic surfaces, or combinations of synclastic and anticlastic surfaces.

 

Synclastic

 

سطح synclastic لديه انحناء الضبابي أكبر من الصفر. محليا، الأسطح synclastic هي على شكل قبة. وتتكون الهياكل الهوائية سواء الأسطح synclastic حصرا، أو مزيج من السطوح synclastic anticlastic .

 

Synklastický

 

 

Synclastický povrch má gaussovské zakřivení větší než nula. Místní synclastické povrchy mají tvar kopule. Pneumatické konstrukce jsou tvořeny buď výhradně synclastickými povrchy nebo kombinacemi synklastických a antiklastických povrchů.

 

 

The computational modelling of tensile structures is performed using the geometry of the various structural component centre lines. This is termed the system line geometry and is further processed during the detailing design phase to provide the final production component geometries.

 

الخط النظام

 

يتم تنفيذ النمذجة الحاسوبية لهياكل الشد باستخدام الهندسة لمختلف  خطوط مركز مكون الهيكل . هذا هو ما يسمى هندسة خط النظام ومواصلة تجهيزها خلال مرحلة التصميم بالتفصيل لتوفيرالمنتج الهندسي  النهائية.

 

Systémová řada

 

 

Výpočtové modelování tahových konstrukcí se provádí pomocí geometrie různých středových linií konstrukčních prvků. To se nazývá geometrie systémové čáry a dále se zpracovává během fáze návrhu detailů a poskytuje konečnou geometrii výrobních komponent.

 

 

Fabric material usually woven from orthotropic oriented yarns.

 

Текстиль

 

тканый материал, обычно сотканный из переплетенных перпендикулярно ориентированных волокон

 

الغزل والنسيج

 

مواد النسيج عادة تنسج من خيوط ذات التوجه المتعامد.

 

Textil

 

Tkaninový materiál obvykle tkaný z ortotropicky orientovaných přízí.

 

Tensile structure

 

Class of structural configurations where most of the structural components experience only tensile forces.

 

Натяжная конструкция

 

категория структурных конфигураций, в которых большинство стуктурных компонентов испытывают только растягивающие напряжения.

 

هيكل الشد

 

فئة من التكوينات الهيكلية، حيث ان معظم المكونات الهيكلية تواجه قوى الشد  فقط.

 

Tahová konstrukce

 

 

Třída konstrukčních konfigurací, kde většina konstrukčních prvků vykazuje pouze tahové síly.

 

Image content: Caritas Pfarr Kindergarden Innsbruck

Link to project

 

A force which lengthens a structural member.

 

Растяжение

 

 усилие, работающее на удлинение рабочего элемента

 

التوتر

 

القوة التي تطيل عضوا  في الهيكلي .

 

Napětí

 

Síla, která prodlužuje konstrukční prvek.

 

 

Thermal property that expresses the amount of energy transferred by combined heat transfer coefficients at both surfaces and conducted through a material as the result of a temperature difference of 1°C between the air temperatures at the two sides. Its value is expressed in W/m

2K. The thermal transmittance, often referred to as the U-value, is widely used in the construction industry to define the rate of heat transfer through building constructions.

 

Коэффициент теплопередачи

 

параметр, выражающий количество тепловой энергии, которое проходит в единицу времени через единицу поверхности при температурном градиенте в 1С. Значение измеряется в Вт/м. Коэффиент теплопередачи часто обозначают как значение U, широко используется в строительных расчетах для определения скорости теплопередачи через ограждающие конструкции.

 

transmittage النفاذيه

 

 

 خاصية الحراره التي تعبر عن كمية الطاقة المنقولة   عن طريق معامل انتقال الحرارة جنبا إلى جنب في كل السطوح والتي تتم من خلال مادة نتيجة لاختلاف درجات الحرارة من 1 درجة حرارة مئويه بين درجة حرارة الهواء في الجانبين.  w / m  ويتم التعبير عن قيمتها    2K. يتم استخدام النفاذية الحرارية، وغالبا ما   يشار إليها باسم  القيمة ( يو)  ، على نطاق واسع  في صناعة البناء والتشييد لتحديد معدل نقل الحرارة عند البناء                                              

 

Přenos tepla

 

 

Tepelná vlastnost, která vyjadřuje množství energie přenášené kombinovanými koeficienty přenosu tepla na obou površích a vedené přes materiál jako výsledek teplotního rozdílu 1 °C mezi teplotami vzduchu na obou stranách. Jeho hodnota je vyjádřena ve W/m2K. Tepelná propustnost, často označovaná jako hodnota U, je široce používána ve stavebním průmyslu pro definování rychlosti přenosu tepla přes stavební konstrukce.

 

 

The most typical type of welding used for fabrication of PTFE/Glass textile structures as well as of ETFE foil membrane structures.

 

Тепловая сварка

 

наиболее распространенный тип сварки для изготовления ПТФЕ/Стекловолоконных текстильных изделий, а также ЕТФЕ пленочных изделий. 

 

لحام الحراري

 

نوع من اللحام الأكثر شيوعا من  المستخدمة لتصنيع هياكل النسيج PTFE / الزجاج وكذلك هياكل احباط غطاء ETFE .

 

Tepelné svařování

 

 

Nejběžnější typ svařování používaný při výrobě PTFE / Skleněných textilních konstrukcí a ETFE fóliových membránových konstrukcí.

 

 

One of the basic mechanisms for energy transfer between regions at different temperatures, radiation is the emission of energy by the flux of an electromagnetic field. The net radiative energy exchange between a surface and its surroundings is the difference between the thermal radiation received and emitted by the surface. Unlike convection and conduction, radiation does not rely on an intermediate material medium and the energy transfer is effectively instantaneous.

 

Тепловое излучение (ИК излучение)

 

один из основных механизмов передачи тепловой энергии между поверхностями с разными температурами заключается в течении потока энергии электромагнитного излучения. Чистое тепловое излучение между поверхностью и средой представляет собой разницу между переданным количеством излучения и полученным. В отличие от конвекции и теплопроводности, тепловое излучение не нуждается в физической среде переносчике, перенос энергии происходит абсолютно моментально.

 

الاشعاع الحراري

 

 احد اساسيات تقنية  انتقال الحراره بين المناطق عند حراره مختلفه .الاشعاع هو اشعاع الطاقه بواسطة حزمة الالكترونات المغناطيسيه صافي الطاقه المنبعثه تتغير بين السطح  ومحيطها هو الفرق بين الاشعاع الحراري المستلم والمنبعث بواسطة السطح .علا خلاف الحمل والتوصيل ,الاشعاع لايعتمد على الماده الوسيطه والطاقه المنقوله تكون فوريه وفعاله.

 

Tepelné záření

 

 

Jedním ze základních mechanismů přenosu energie mezi regiony při různých teplotách záření je emise energie proudem elektromagnetického pole. Čistá radiační výměna energie mezi povrchem a jeho okolím je rozdíl mezi tepelným zářením přijatým a vyzařovaným povrchem. Na rozdíl od konvekce a vodivosti se radiace nespoléhá na médium s mezivrstvým materiálem a přenos energie je účinný okamžitě.

 

 

An axial structural component capable of resisting tensile but not compressive force or bending.

 

Наконечник

 

осевой структурный компонент, работающий исключительно на растягивающее усилие, и не работающий на сжатие или изгиб.

 

ربطة

 

مكون الهيكل المحوري قادرة على مقاومة الشد ولكن ليس قوة الضغط اوالانحناء .

 

Uzel

 

Axiální konstrukční součást schopná odolat tahové, avšak ne tlačné síle nebo ohýbání.

 

 

See coated textile.

 

Финишное покрытие

 

 

 

طلاء علوي

 

لاحظ المنسوجات المطليه .

 

Svrchní vrstva

 

Viz potažená textílie

 

 

See Biaxial.

 

Внеосевой

 

 

 

أحادي المحور

 

لاحظ ثنائي المحور 

 

Jednoosý

 

 

 

 

Device composed of a doubly threaded cylinder commonly used to provide length adjustment of cables.

 

Spannschloss

 

 

 

Талреп

 

устройство, состоящее из двух вилок с правой и левой резьбой, вкрученых в цилиндрическое тельце, как правило применяется для регулирования длины троса или ванта.

 

وصلة ربط

 

جهاز يتكون من اسطوانة مسننه مضاعف تستخدم عادة لتوفير تعديل طول الكابلات .

 

Napínací šroub

 

Zařízení sestávající z dvojitého závitového válce, který se běžně používá k úpravě délky lan.

 

 

The degree to which diffused light can pass through a material.

 

Прозрачност

 

степень светопрозрачности материала

 

شبه الشفافية

 

الدرجة التي يمكن للضوءالمنتشر أن يمر من خلال المواد . 

 

Průsvitnost

 

 

Stupeň průhlednosti, kterým může difúzní světlo procházet materiálem.

 

 

See Thermal Transmittance. U-value, is widely used in the construction industry to define the rate of heat transfer through building constructions.

 

Значение U

 

Смотри теплопроводность.

 

قيمة U

 

انظر النفاذية الحرارية.

 

Hodnota U

 

 

Hodnota U - termín je široce používán ve stavebnictví pro definování rychlosti přenosu tepla prostřednictvím stavebních konstrukcí.

 

 

 

See Constant Stress.

 

Поверхность с одинаковым уровнем напряжений

 

состояние поверхности, при котором основные напряжения в разных направлениях однородны и постоянны во всех точках. Минимальные поверхности имеют постоянный уровень напряжений.

 

التوتر السطحي المنتظم

 

انظر الإجهاد المستمر.

 

Povrch s jednotným napětím

 

 

 

 

The yarns running lengthwise and parallel to the selvage in a woven textile.

 

Kette

 

 

 

Основа

 

направление нитей вдоль рулона, и параллельно его краю тканого текстиля.

 

فتل

 

خيوط تعمل بالطول وبالتوازي مع حلفة في النسيج.

 

Příze

 

Příze probíhají podélně a rovnoběžně s okrajem v tkané textilii.

 

Ordito

 

 

 

 

The ratio between the stress levels in the warp and weft directions of a textile structure.

 

Отношение напряжений по основе/утку

 

отношение между величинами напряжений в направлении основы и утка материала мембранной оболочки.

 

الفتل / نسبة اجهاد النسيج

 

النسبة بين مستويات التوتر في الفتل واتجاه الغزل لهيكل النسيج  .  

 

Poměr napětí osnova/útek

 

 

Poměr mezi úrovněmi napětí v osnovních a útkových směrech textilní struktury.

 

 

 

Woven flat strip material used for reinforcing textile structures. Popularly used as an alternative to steel rope for the boundaries of small structures.

 

Тесьма

 

нашиваемая плоская полоска материала, используемая для усиления краев мембранных оболочек в небольших конструкциях, как популярная альтернатива стальному тросу.

 

حزام

 

شريحة المعدن المنسوجه المستخدمه لدعم هيكل النسيج . شائع الاستخدام كبديل لحبال الستيل لحواف الهياكل الصغيره.

 

Popruh

 

 

Tkaný plochý pásový materiál používaný pro zpevnění textilních konstrukcí. Populární použití jako alternativa namísto ocelových lan pro řešení obvodu malých konstrukcí.

 

 

 

The filling yarns running perpendicular to the warp yarns.

 

Уток

 

нити, переплетаемые перпендикулярно нитям по основе

 

النسيج

 

خيوط ملء تعمل عمودي على خيوط الفتل.

 

Útek

 

Plnicí niti běží kolmo na osnovní příze.

 

Trama

 

 

 

Schuss

 

 

 

 

Puckered or creased membrane surface condition. May occur when biaxial tensile stressing is not achieved during installation, or subsequently following textile relaxation.

 

Моржа, морщение

 

появление морщин и замятий на поверхности мембранной оболочки. Может наблюдаться в тех случаях, когда в материале мембраны не достигнуто полноценное двухосное натяжение, или в случаях, когда материал мембраны отрелаксировал сверх проектной нормы.

 

التجعد

 

حالة السطح المجعد . قد يحدث عندما لا تتحقق اجهاد ذو محورين  أثناء التثبيت، أو في وقت لاحق بعد استرخاء النسيج .

 

Zvrásnění

 

 

Zlomený nebo pokrčený stav povrchu membrány. Může dojít při dvouosém namáhání v tahu během instalace nebo následně po relaxaci.

 

 

 

The flow of a liquid into a textile through the yarn due to capillary action at unsealed edges.

 

Влагопоглощение или намокание

 

 явление прохождения влаги по нитям капилярной природы, имеющее место на краях деталей.

 

فتل

 

تدفق السائل إلى النسيج من خلال الخيوط بسبب العمل الشعري في الحواف الغير معزوله .

 

Prosakování

 

 

Průtok kapaliny do textilie skrz přízi kvůli kapilárnímu působení na neuzavřených hranách.

 

 

 

A developable surface.

 

Zeroclastic

 

سطح للتطوير

 

 

See stiffness. In general engineering, the material constant used to represent stiffness is Young's  Modulus E. E is defined as the ratio between the stress and strain of an elastically linear material.

 

Модуль Юнга

 

 

 

معامل يونج

 

لاحظ صلابة .

 

Youngův modul

 

 

Viz tuhost. Obecně platí, že materiálová konstanta používaná k reprezentování tuhosti je Youngův modul E. E je definován jako poměr mezi namáháním a deformací elasticky lineárního materiálu.

 

 

 

 

 

Abdeckung

 

 

 

покрытие

 

 

 

التغطيه

 

 

 

 

 

 

abgestuft

 

 

 

градуированный, размеченный

 

 

 

متدرج

 

 

 

 

 

 

Abspanngurt

 

 

 

Анкерный ремень

 

 

 

حزام الرسو

 

 

 

 

 

 

Abwicklung

 

 

 

Развертка

 

 

 

الفتح

 

 

 

 

 

 

Akustik-Innendecke

 

 

 

звукопоглощающие потолки

 

 

 

سقف الصوت الداخلي

 

 

 

 

 

 

Ankerbolzen

 

 

 

Анкер

 

анкерный болт

 

برغي التثبيت

 

 

 

 

 

 

Ankerschiene

 

 

 

برغي الرسو

 

 

 

 

 

 

Ansammlung von Nähten

 

 

 

скопление швов

 

 

 

طبقات التراكم

 

 

 

 

 

 

Anschluss

 

 

 

соединение

 

 

 

ربط

 

 

 

 

 

 

Anschlussbolzen

 

 

 

соединительный болт

 

 

 

برغي الربط

 

 

 

 

 

 

Aufsicht

 

 

 

Плановый вид

 

 

 

مسقط علوي

 

 

 

 

 

 

Augenseil

 

 

 

глазной трос

 

глазная петля

 

كابل العين

 

 

 

 

 

 

äußere Nahtreihe

 

 

 

строчка наружного шва

 

 

 

الصف التماس الخارجي

 

 

 

 

 

 

Bahnenbreite

 

 

 

ширина листа, ширина панели

 

 

 

عرض اللوح

 

 

 

 

 

 

Bahnenlänge

 

 

 

длина листа, длина панели

 

 

 

طول اللوح

 

 

 

 

 

 

Bändchengewebe

 

 

 

Тканевая лента

 

 

 

شريط القماش

 

 

 

 

 

 

Bandeisen

 

 

 

Металлический обруч

 

 

 

طوق معدني

 

 

 

 

 

 

Befestigung

 

 

 

соединение

 

 

 

التثبيت

 

 

 

 

 

 

Beschlag

 

 

 

Фитинг

 

 

 

التركيب

 

 

 

 

 

 

Beschlagbolzen

 

 

 

болт фитинга

 

 

 

مسمار التركيب

 

 

 

 

 

 

Betonkante

 

 

 

Кромка бетона

 

 

 

حافة الاسمنت

 

 

 

 

 

 

Biaxiale Messung

 

 

 

Двухосный замер

 

 

 

قياس ثنائي

 

 

 

 

 

 

Biaxiale Prüfung

 

 

 

Биаксиальный тест (Двухосный тест)

 

 

 

BİAKSİYAL TEST

 

 

 

اختبار ثنائي المحاور

 

 

 

 

Stiff and solid membrane border

 

Biegesteifer Rand

 

 

 

Жесткий край

 

 

 

حافة صلبه

 

 

 

Tuhá hrana

 

Pevný a tuhý o kraj membrány, ta je kotvena do předem připravené sekundární konstrukce.

 

 

 

 

Biegeweicher Rand

 

 

 

гибкий край

 

 

 

الحافه المرنه

 

 

 

Flexibilní hrana

 

Ohebná (poddajná) obvodová hrana membránové konstrukce

 

 

 

 

Biegesame Klemmleiste

 

 

 

гибкая прижимная пластина

 

 

 

صفيحة المشبك المرنه

 

 

 

 

 

 

Blech

 

 

 

Металлическая поверхность или лист

 

 

 

صفيحة معدنية

 

 

 

 

 

 

Blechelement

 

 

 

Металлический пластичатый элемент

 

 

 

عنصر لوحة معدنية

 

 

 

 

 

 

Blechtasche

 

 

 

Металлическая пластина в виде полоски

 

 

 

شريط لوحة معدنية

 

 

 

 

 

 

Bogen

 

 

 

Арка

 

 

 

قوس

 

 

 

 

 

 

Bolzen

 

 

 

Болт

 

 

 

برغي

 

 

 

 

 

 

Bolzendurchmesser

 

 

 

Диаметр болта

 

 

 

قطر البرغي

 

 

 

 

Membrane material used for roof top covering, typically stadiums, canopies etc.

 

Dachmembrane

 

 

 

Кровельная мембрана, мембрана кровли

 

 

 

ÇATI ÖRTÜSÜ, MEMBRANI

 

 

 

غطاء السقف

 

 

 

Střešní membrána

 

 

 

 

 

 

Deckstreifen/Abdeckstreifen

 

 

 

защитная лента, покрывная лента

 

 

 

شريط الغطاء

 

 

 

 

 

 

Dehnfähigkeit

 

 

 

поведение при удлинении

 

 

 

سلوك استطالة

 

 

 

 

 

 

Dehnung

 

 

 

удлинение

 

 

 

استطالة

 

 

 

 

 

 

Doppelgurt

 

 

 

двойной ремень

 

 

 

الحزام المزدوج

 

 

 

 

 

 

Doppelkappnaht

 

 

 

двухслойна подложка

 

 

 

مدى الدعم المزدوج

 

 

 

 

 

 

Doppelsteppstich

 

 

 

двойной замок-застежка

 

двойной замок-застежка

 

غرزة القفل المزدوج

 

 

 

 

 

 

Drahtelement

 

 

 

Тросовый элемент

 

 

 

وحدة السلك

 

 

 

 

 

 

Druckfeder

 

 

 

пружина

 

 

 

نابض الضغط

 

 

 

 

 

 

Dübel

 

 

 

дюбель

 

 

 

وتد

 

 

 

 

 

 

Durchlaufendes Randseil

 

 

 

единый контурный трос

 

 

 

كابل الطرف المستمر

 

 

 

 

 

 

Duroplast

 

 

 

Термоактивный пластик (термоусадка)

 

 

 

البلاستك الحراري

 

 

 

 

 

 

Edelstahl

 

 

 

нержавеющая сталь

 

 

 

الفولاذ المقاوم للصدأ

 

 

 

 

 

 

Eingeschweißt

 

 

 

свариваемый, сварной

 

 

 

ملحوم

 

 

 

 

 

 

Einspannlänge

 

 

 

прижимная длина, длина зажима

 

 

 

طول التتثبيت

 

 

 

 

 

 

Elastomer

 

 

 

эластомер

 

 

 

المطاط الصناعي

 

 

 

 

 

 

Entwässerungsrinne

 

 

 

желоб

 

 

 

مزراب

 

 

 

 

 

 

Falllinie

 

 

 

линия сложения

 

 

 

خط المنحدر

 

 

 

 

 

 

Feinspannen

 

 

 

финальный натяг, финальное натяжение

 

 

 

الشد الخفيق

 

 

 

 

 

 

Flacheisenklemme/Metalplatte

 

 

 

железная пластина зажима

 

 

 

مشبك الصفيحه الحديديه

 

 

 

 

 

 

Flächennormale

 

 

 

Нормаль к поверхности в точке

 

 

 

سطح - طبيعي

 

 

 

 

 

 

Flachnaht

 

 

 

Шов без усиления

 

 

 

لحام التوهج

 

 

 

 

 

 

Flachstahl

 

 

 

Стальная пластина

 

 

 

لوحة الصلب

 

 

 

 

 

 

Flachstahlanker

 

 

 

Болт стальной пластины

 

 

 

مرساة لوحة الصلب

 

 

 

 

 

 

Flachstahlbügel

 

 

 

плоский стальной зажим

 

 

 

مشبك صفيحة الستيل

 

 

 

 

 

 

Fluorkunststoff

 

 

 

Фторопласт

 

 

 

 

 

 

Fluorkunststoff

 

 

 

Ламинированный пленкой

 

 

 

التصفيح - الرقاقه

 

 

 

 

 

 

Fundament

 

 

 

фундамент, основание

 

 

 

TEMEL

 

 

 

الاساس

 

 

 

 

 

 

Gabelhülse

 

 

 

раздвоенный рукав (вилочная гильза)

 

 

 

كم متشعب

 

 

 

كم متشعب

 

 

 

 

 

 

Gebogener Flachstahl

 

 

 

изогнутая металлическая пластина

 

 

 

صفيحة المعدن المنحنيه

 

 

 

 

 

 

Gefährdeter Übergang

 

 

 

угрожающий переход

 

 

 

الانتقال المنتهي

 

 

 

 

 

 

Geklebter Stumpfstoß

 

 

 

кленный стык

 

 

 

مفصل اللاصق العريض

 

 

 

 

 

 

Geklebter Überlappstoß

 

 

 

кленное внахлест соединение

 

 

 

لاصق مشتركة التداخل

 

 

 

 

 

 

Genähter Stoß

 

 

 

прошивной шов

 

 

 

درز مخيط

 

 

 

 

 

 

Geprüft

 

 

 

проверенный, протестированный

 

 

 

اختبار

 

 

 

 

Circular shape

 

Gerundet

 

 

 

Скругленный, закругленный

 

 

 

YUVARLATILMIŞ

 

 

 

طوق

 

 

 

Zaoblený

 

 

 

 

 

 

Geschraubter Stoß

 

 

 

Болтовое соединение

 

 

 

مفصل مغلق

 

 

 

 

 

 

Gestanzt

 

 

 

перфорированный

 

 

 

التثقيب

 

 

 

 

 

 

Gewebebahnen

 

 

 

Тканое полотно

 

 

 

DOKUMA HATLARI

 

 

 

الواح القماش

 

 

 

 

 

 

Gewebestreifen

 

 

 

Полоса ткани

 

 

 

شريحة القماش

 

 

 

 

 

 

Gewebefaden

 

 

 

Нить из ткани

 

 

 

DOKUMA İPLİĞİ

 

 

 

خيط القماش

 

 

 

 

 

 

Gewebetasche

 

 

 

Тканевый карман

 

 

 

جيب القماش

 

 

 

Threaded rod

 

 

 

Gewindestange

 

 

 

Шпилька

 

 

 

قضيب مسنن

 

 

 

Image content: Swarovski Kristallwelten Wattens

Link to project

 

 

 

Grat

 

 

 

Хребет

 

 

 

قمه

 

 

 

Hřeben

 

 

 

 

 

 

Gurt

 

 

 

Ремень

 

 

 

KEMER

 

 

 

حزام

 

 

 

Cinghie

 

 

 

Pás

 

 

 

 

 

 

Gurthalter

 

 

 

Траектория ремня

 

 

 

مسار الحزام

 

 

 

 

 

 

Haftvermittler

 

 

 

сшивающий агент

 

 

 

عامل الاقتران

 

 

 

 

 

 

Haken

 

 

 

Крюк

 

 

 

كلاب

 

 

 

 

 

 

Hartkunststoff

 

 

 

жесткий пластик, твердый пластик

 

 

 

البلاستيك الصلب

 

 

 

 

 

 

Hauptspannungen (Hauptspannungsrichtungen)

 

 

 

основные направления напряженности (направление основных напряжений)

 

 

 

الشد الرئيسية اتجاهات الشد الرئيسه

 

 

 

 

 

 

Haupttragseil

 

 

 

Основной несущий трос (вант)

 

 

 

كابل التعليق الرئيسي .

 

 

 

 

 

 

Haupttragwerk

 

 

 

Основная несущая конструкция

 

 

 

هيكل الاسناد الرئيسي.